Số văn bản:
07/CT-TTg
Trích yếu: Về tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp trong năm 2018
Ngày ban hành:
05/03/2018
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Thủ Tướng
Loại:
Văn bản khác
Sắc thuế:
Thuế khác