Số văn bản:
114/2015/NĐ-CP
Trích yếu:Sửa đổi, bổ sung điều 21 nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính Phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế
Ngày ban hành:
09/11/2015
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Chính Phủ
Loại:
Nghị định
Sắc thuế:
Thuế khác