Số văn bản:
157/2013/TT-BTC
Trích yếu: Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.05 quy định tại biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012
Ngày ban hành:
11/11/2013
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Bộ Tài Chính
Loại:
Thông tư
Sắc thuế:
Thuế XNK