Số văn bản:
157/TCT-TNCN
Trích yếu: Về việc chính sách thuế và quản lý thuế đối với cá nhân có họat động xuất khẩu hàng hóa.
Ngày ban hành:
10/01/2018
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Chính sách thuế