Số văn bản:
28/2017/TT-BTC
Trích yếu:Sửa đổi bổ sung Thông tư số 45/2013/TT-BTC và Thông tư số 147/2016/TT-BTC về Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định, sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 05 năm 2017 và áp dụng từ năm tài chính 2016.
Ngày ban hành:
12/04/2017
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Bộ Tài Chính
Loại:
Thông tư
Sắc thuế:
Chính sách thuế