Số văn bản:
38/TCT-CS
Trích yếu: Về việc hóa đơn điện tử
Ngày ban hành:
03/01/2018
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Hóa đơn chứng từ