Số văn bản:
4926/TCT-CS
Trích yếu:Về việc mất hóa đơn
Ngày ban hành:
20/11/2015
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Hóa đơn chứng từ