Số văn bản:
583/TCT-CS
Trích yếu: Về việc hóa đơn
Ngày ban hành:
12/02/2018
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Hóa đơn chứng từ