Số văn bản:
610/TCT-HTQT
Trích yếu: Về việc hướng dẫn thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
Ngày ban hành:
22/02/2018
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Thuế khác