Số văn bản:
6363/TCHQ-TXNK
Trích yếu: Về việc thời hạn nộp thuế 275 ngày
Ngày ban hành:
29/10/2013
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Hải Quan
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Quản lý hành chính thuế