Công văn của Cục Thuế TP Hà Nội về việc hỗ trợ các đại lý thuế trên địa bàn TP Hà Nội
08/14/2018 04:53:02 PMNgày 10 tháng 8 năm 2018, Cục Thuế TP Hà Nội đã có công văn số 55997/CT-TTHT về việc hỗ trợ các đại lý thuế trên địa bàn TP Hà Nội.