Cục Thuế Đà Nẵng thu ngân sách đạt hơn 85% dự toán
11/29/2018 09:04:26 AMBáo cáo kết quả thu ngân sách của Cục Thuế Đà Nẵng cho biết, tính đến đầu tháng 11/2018, tổng thu trên địa bàn đạt hơn 19.254 tỷ đồng, bằng 85,1% dự toán, tăng 14,4% (so với cùng kỳ năm 2017).

thuế đà nẵng
Đại diện Cục Thuế Đà Nẵng báo cáo kết quả thu ngân sách và tình hình nợ thuế với Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố. Ảnh: Q.T

 

Trong đó, thu tiền sử dụng đất đạt trên 3.689,6 tỷ đồng, bằng 147,6% dự toán và tăng 24,5%; thu các khoản thuế, phí đạt trên 15.564,3 tỷ đồng, đạt 77,3% dự toán.

Một số chỉ tiêu, lĩnh vực thu trên địa bàn đã hoàn thành vượt dự toán gồm: Thu tiền sử dụng đất đạt 147,6%; thu từ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 141,6%; thu tiền thuê đất đạt 141,9%; thu tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước đạt 339,9%; thu khác ngân sách đạt 118,5%...

Tuy nhiên, vẫn còn một số chỉ tiêu đơn vị thực hiện đạt thấp so với tiến độ dự toán giao như: Thu từ khu vực doanh nghiệp trung ương đạt 62,4%; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 69,4%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 69,8%...

Báo cáo của Cục Thuế Đà Nẵng cũng cho biết, tính đến tháng 10/2018, số nợ tiền sử dụng đất đối với các dự án, khu đất đã có mặt bằng nhưng chậm triển khai là 1.069 tỷ đồng; các dự án, khu đất chưa có mặt bằng, tổng số tiền phát sinh đến thời điểm cuối tháng 9/2018 là 929,3 tỷ đồng, trong đó đã thu được 544,3 tỷ đồng.

Hiện có hơn 7.400 hộ tái định cư và hộ do UBND thành phố bố trí đất đang nợ tiền sử dụng đất với số tiền hơn 1.000 tỷ đồng (trong đó đã thu được 934 hộ với số tiền 240,7 tỷ đồng…).

Cục Thuế Đà Nẵng đã đề ra mục tiêu phấn đấu đến 31/12/2018, giảm nợ thuế xuống còn 1.125 tỷ đồng, bằng 4,97% trên tổng dự toán thu ngân sách được giao./.

 


Theo Thời báo Tài chính