Cục Thuế Quảng Ngãi đặt mục tiêu cán đích sớm
07/10/2018 04:33:19 PMÔng Nguyễn Văn Luyện, Cục trưởng Cục Thuế Quảng Ngãi cho biết, 6 tháng đầu năm, đơn vị thu ngân sách đạt 8.200 tỷ đồng, đạt 62% dự toán pháp lệnh, tăng 8% (so với cùng kỳ năm 2017).

mot cua
Cán bộ, công chức bộ phận một cửa cơ quan thuế hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nộp thuế.

 

Với đà này, Cục Thuế Quảng Ngãi đang đẩy mạnh các giải pháp thu, phấn đấu thu vượt mức dự toán được giao năm 2018 (16.040 tỷ đồng). 

Các khoản thu chủ yếu đều vượt tiến độ

Đánh giá về kết quả thu 6 tháng qua, Cục trưởng Nguyễn Văn Luyện cho biết, nhiều khoản thu, khu vực thu quan trọng đều đạt và vượt tiến độ dự toán. Đóng góp lớn vào số thu ngân sách là khối doanh nghiệp (DN) nhà nước (NN) trung ương, với số thu trên 6.238 tỷ đồng, bằng 66,6% dự toán; thu từ khối DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 165 tỷ đồng, bằng 53,4% dự toán; thu từ thuế bảo vệ môi trường đạt 282 tỷ đồng, bằng 54,3% dự toán; thu từ phí, lệ phí đạt 58,4 tỷ đồng, bằng 55,7% dự toán; thu từ khu vực DN ngoài quốc doanh đạt 759,9 tỷ đồng, bằng 51,2% dự toán...

Phân tích tình hình thu nộp ngân sách của các DN, ông Luyện cho biết, 6 tháng đầu năm Công ty TNHH GE Việt Nam (nhận chuyển nhượng một phần dự án Doosan) đã tạm nộp 46 tỷ đồng thuế thu nhập DN. Bên cạnh đó, các dự án kinh doanh bất động sản cũng có số nộp tăng, như: Chi nhánh Công ty Bất động sản Việt Nam nộp ngân sách tăng 21,3 tỷ đồng; Công ty Bất động sản Minh Hoàng nộp ngân sách tăng 14,2 tỷ đồng…

Tuy nhiên, theo ông Luyện, bên cạnh những chỉ tiêu thu đạt, vẫn còn một số chỉ tiêu thu chưa đạt tiến độ dự toán, như: thu từ khối DNNN địa phương đạt 39,1% dự toán; thu từ tiền thuế đất, thuê mặt nước đạt 47,5%; thu từ tiền sử dụng đất đạt 38,9%…

Lý giải về các chỉ tiêu thu chưa đạt, Cục trưởng Nguyễn Văn Luyện cho rằng, 6 tháng đầu năm, các dự án do Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi (QISC) và Trung tâm Phát triển quỹ đất (PTQĐ) tỉnh chưa triển khai thực hiện dự án, nên chưa phát sinh số nộp ngân sách. 

Để đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất các dự án của 2 đơn vị này, Cục Thuế Quảng Ngãi đã đề xuất UBND tỉnh tổ chức cuộc họp với Công ty QISC và Trung tâm PTQĐ để bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ thu. Tại cuộc họp, Giám đốc Công ty QISC và Giám đốc Trung tâm PTQĐ tỉnh đã báo cáo tình hình thực hiện các dự án do 2 đơn vị này làm chủ đầu tư. Theo đó, nếu việc triển khai được thực hiện theo như dự kiến, trong năm 2018, Công ty QISC nộp khoảng trên 110 tỷ đồng và Trung tâm PTQĐ tỉnh đấu giá nộp khoảng trên 100 tỷ đồng.

Tập trung đôn đốc thu nợ thuế

Cục trưởng Nguyễn Văn Luyện cho biết, năm 2018, Cục Thuế Quảng Ngãi được giao dự toán phấn đấu thu đạt 16.040 tỷ đồng. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đơn vị tập trung phân tích, đánh giá xác định lại các khoản thu đạt và chưa đạt, từ đó đề ra các giải pháp thu cụ thể. Đặc biệt, đơn vị tăng cường giám sát DN thuộc các lĩnh vực kinh doanh, xây dựng cơ bản, vận tải, viễn thông, dăm gỗ..., qua đó có biện pháp quản lý thu chặt chẽ. 
Đại diện Cục Thuế Quảng Ngãi cho biết, tính đến 30/6/2018, tổng nợ thuế đơn vị quản lý là 560 tỷ đồng. Trong đó, nợ khó thu là 194,3 tỷ đồng; nợ có khả năng thu trên 365 tỷ đồng; nợ chờ xử lý 0,2 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm, đơn vị đã ban hành 31.177 lượt thông báo yêu cầu nộp tiền thuế nợ; 329 quyết định cưỡng chế qua tài khoản ngân hàng…


“Đồng thời với các giải pháp trên, Cục Thuế Quảng Ngãi thường xuyên theo dõi, cập nhật chính sách, thông tin có tác động ảnh hưởng đến các nguồn thu lớn trên địa bàn. Đặc biệt là theo dõi diễn biến của giá dầu, bởi nguồn thu chính của tỉnh Quảng Ngãi phụ thuộc vào Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, từ đó phân tích, đánh giá khả năng nộp ngân sách; kịp thời báo cáo Tổng cục Thuế, UBND tỉnh để có phương án điều hành ngân sách trong trường hợp hụt thu ngân sách so dự toán được giao”, ông Luyện nhấn mạnh. 

Ông Luyện cũng cho biết, đơn vị sẽ đẩy mạnh thực hiện thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề ở một số ngành, lĩnh vực như khai thác tài nguyên khoáng sản, kinh doanh bất động sản,... Đôn đốc thu nộp ngân sách kịp thời các khoản truy thu và phạt qua thanh tra, kiểm tra; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với thanh tra tỉnh, thanh tra các ngành trong thanh tra tránh trùng lắp, chồng chéo, đảm bảo theo quy định của Chính phủ.

Cục thường xuyên đối chiếu, phân tích nguyên nhân, tình trạng nợ thuế, đề ra biện pháp đôn đốc, cưỡng chế phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của người nộp thuế; tập trung xử lý triệt để các khoản nợ về đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Đơn vị cũng phối hợp với cơ quan công an trong công tác thu nợ đối với DN bỏ địa chỉ kinh doanh, có dấu hiệu trốn thuế.

 


Theo Thời báo Tài chính