Deloitte Việt Nam, IFC, hai Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh và Hà Nội hỗ trợ các công ty niêm yết cải thiện quản trị công ty và thu hút vốn đầu tư dài hạn
06/10/2016 03:03:28 PMNgày 9 & 10 tháng 6 năm 2016 – Deloitte Việt Nam, IFC, thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới đã phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, hỗ trợ các công ty niêm yết Việt Nam áp dụng các thông lệ quốc tế tốt nhất trong quản trị công ty nhằm thu hút đầu tư nước ngoài và thúc đẩy tăng trưởng.

 

Đại diện của hơn 300 doanh nghiệp đến dự buổi hội thảo nửa ngày tổ chức tại Hà Nội ngày 9/6 và tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 10/6. Các chuyên gia từ hai sở giao dịch chứng khoán, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Deloitte Việt Nam, Quỹ đầu tư Dragon Capital, và IFC sẽ thảo luận về những yêu cầu mới liên quan đến quản trị công ty trong Luật Doanh nghiệp 2014 cũng như việc vận dụng các thông lệ quản trị quốc tế tốt nhất vào mô hình quản trị của các công ty Việt Nam.

 

“Luật Doanh nghiệp mới có nhiều sửa đổi nhằm tạo điều kiện cho các công ty đại chúng lẫn doanh nghiệp niêm yết vận dụng những thông lệ quản trị công ty tốt nhất trên thế giới, góp phần vào nỗ lực chung của chính phủ nhằm nâng cao chất lượng quản trị công ty,” ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nói. “Hội thảo này mang lại nhiều thông tin hữu ích cho các doanh nghiệp Việt Nam nhằm giúp họ nâng cao chất lượng quản trị công ty.” 

 

Theo Luật Doanh nghiệp mới có hiệu lực từ tháng 7/2015, các doanh nghiệp đại chúng và doanh nghiệp niêm yết được phép thành lập một ban kiểm toán nội bộ trực thuộc hội đồng quản trị (hay còn gọi là ủy ban kiểm toán theo thông lệ quốc tế) mà không cần có ban kiểm soát, nếu đáp ứng được một số quy định cụ thể khác theo luật. Lần đầu tiên, Luật Doanh nghiệp đưa ra định nghĩa và vai trò cụ thể của thành viên độc lập trong hội đồng quản trị của công ty.

 

 

“Các doanh nghiệp cần nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản trị công ty và vai trò của ủy ban kiểm toán trực thuộc hội đồng quản trị trong việc giám sát tính hiệu quả và tính chính trực của hệ thống kiểm soát nội bộ,” bà Hà Thu Thanh, Chủ tịch HĐTV Deloitte Việt Nam nói. “Cùng với các đối tác của mình, chúng tôi luôn xác định rõ vai trò của Deloitte trong việc trợ giúp các doanh nghiệp và thị trường nâng cao tính minh bạch, hiệu quả và chúng tôi cam kết hỗ trợ tối đa các doanh nghiệp trong việc áp dụng thành công mô hình quản trị công ty phù hợp.”

 

Theo Ông Lê Hải Trà, Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM: “Quản trị Công ty ngày càng khẳng định ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của một doanh nghiệp cũng như ảnh hưởng đến sự tăng trưởng chung của nền kinh tế. Doanh nghiệp có chiến lược thực thi Quản trị Công ty tốt sẽ giúp cải thiện hiệu quả hoạt động, quản trị rủi ro chặt chẽ hơn cho Nhà đầu tư, tạo tiền đề vững chắc cho việc thu hút hiệu quả các dòng vốn tiềm năng. Với vai trò là cơ quan quản lý và vận hành thị trường chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM luôn nỗ lực trong việc khuyến khích các doanh nghiệp niêm yết thực hành quản trị công ty bằng các chuỗi Hội thảo, tập huấn và các giải thưởng, để từ đó góp phần nâng cao nhận thức về quản trị công ty, hướng tới chuẩn mực quốc tế tại các doanh nghiệp niêm yết.”

 

 

“Khi sự cạnh tranh giữa các thị trường trong khu vực ngày càng gia tăng, việc cải thiện quản trị công ty phù hợp với các thông lệ quốc tế tốt được công nhận sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam trở nên bền vững và hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư,” ông Chris Razook, Giám đốc Tư vấn Quản trị Công ty khu vực Đông Á – Thái Bình Dương của IFC nói. “Tăng cường quản trị công ty cũng đồng thời giúp củng cố và phát triển thị trường vốn của Việt Nam và mang lại nhiều lợi ích cho toàn nền kinh tế.”

 

 

Về Deloitte Việt Nam

Deloitte cung cấp các dịch vụ kiểm toán, tư vấn thuế, quản trị rủi ro, tư vấn và giải pháp tài chính doanh nghiệp cho các khách hàng tư nhân hoặc các công ty công hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Với mạng lưới các hãng thành viên kết nối toàn cầu tại hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ, Deloitte mang đến năng lực đẳng cấp toàn cầu và các dịch vụ chất lượng vượt trội, cung cấp tới các khách hàng những hiểu biết cần thiết để giải quyết những vấn đề kinh doanh phức tạp nhất. Deloitte có hơn 225.000 chuyên gia tư vấn cam kết cung cấp các giải pháp tối ưu đến khách hàng. Deloitte cung cấp dịch vụ cho 80% doanh nghiệp trong danh sách các doanh nghiệp hàng đầu thế giới (GlobalFortune500).

 

Là công ty kiểm toán và tư vấn đầu tiên tại Việt Nam được thành lập cách đây 25 năm, thông qua việc tận dụng sức mạnh của Deloitte khu vực và mạng lưới toàn cầu, cùng với sự am hiểu biết sâu sắc và kinh nghiệm chuyên môn về ngành nghề của khoảng 800 nhân viên chuyên nghiệp làm việc tại văn phòng Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh, Deloitte Việt Nam luôn đồng hành và hỗ trợ khách hàng nâng cao năng lực nói chung và củng cố hệ thống quản trị công ty nói riêng, qua đó vươn lên dẫn đầu tại thị trường trong nước, khu vực cũng như trên toàn cầu.

Về IFC

IFC, thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới, là tổ chức phát triển toàn cầu lớn nhất tập trung hỗ trợ khu vực tư nhân ở các nền kinh tế mới nổi. Hỗ trợ hơn 2,000 doanh nghiệp tư nhân trên khắp thế giới, với năng lực tài chính, chuyên môn và tầm ảnh hưởng của mình, chúng tôi đã tạo ra những cơ hội phát triển ở những nơi cần nhất. Trong năm tài chính 2015, tổng đầu tư dài hạn của chúng tôi tại các nước đang phát triển đạt gần 18 tỷ USD, giúp khu vực tư nhân đóng góp vai trò quan trọng trong nỗ lực toàn cầu về xóa bỏ đói nghèo cùng cực và thúc đẩy thịnh vượng chung. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin truy cập www.ifc.org.

 

Cập nhật thêm tại:
www.ifc.org/eastasia

www.twitter.com/IFC_EAP

www.facebook.com/IFCindonesia

www.facebook.com/IFCwbg

www.youtube.com/IFCvideocasts

www.ifc.org/SocialMediaIndex

 

Về Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, (trước đây là Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội), khai trương hoạt động chính thức năm 2005 và được chuyển đổi thành sở giao dịch chứng khoán năm 2009 với mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên dưới sự quản lý của Bộ Tài chính.

 

Là một cơ quan tổ chức và quản lý thị trường chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vận hành thị trường theo hướng minh bạch, công bằng và hiệu quả. Trên thị trường sơ cấp, HNX tổ chức hoạt động đấu giá cổ phần của các doanh nghiệp và đấu thầu trái phiếu Chính phủ. Trên thị trường thứ cấp, HNX vận hành ba thị trường giao dịch bao gồm thị trường trái phiếu Chính phủ, thị trường cổ phiếu niêm yết và thị trường UpCOM (thị trường dành cho các công ty đại chúng chưa niêm yết). Tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2016, HNX có 377 doanh nghiệp niêm yết, 299 doanh nghiệp đăng ký giao dịch trên UPCoM và 522 mã trái phiếu Chính phủ. Giá trị giao dịch bình quân một ngày trên thị trường HNX của tháng 5/2016 đạt khoảng 350 triệu USD, chiếm khoảng 78% của tổng giá trị giao dịch bình quân mỗi ngày của toàn bộ thị trường chứng khoán Việt Nam; giá trị vốn hóa của các thị trường giao dịch của HNX đạt khoảng 48,5 tỷ USD. HNX hiện đang triển khai nhiệm vụ xây dựng thị trường chứng khoán phái sinh do Bộ Tài chính giao phó và trình Bộ Tài chính Đề án hoàn thiện và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp 

 

Về Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Thành lập từ tháng 7 năm 2000, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HoSTC) – nay gọi là Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE) – là thị trường chứng khoán tập trung đầu tiên tại Việt Nam. Sự thành lập của HoSTC đã đưa thị trường chứng khoán Việt Nam đến với giai đoan vận hành có quản lý, nhằm tạo ra kênh huy động vốn hiệu quả và bền vững để phát triển kinh tế. Vào tháng 8 năm 2007, HoSTC được chuyển đổi thành HOSE, đưa thị trường chứng khoán Việt Nam đến gần hơn nữa với các thị trường phát triển khác trong khu vực và trên thế giới.

 

Sau 16 năm hoạt động, HOSE hiện có 307 công ty niêm yết, 39 trái phiếu, 1 quỹ đầu tư hoán đổi danh mục (ETF) với tổng giá trị vốn hóa đạt 53 tỷ USD, 77 công ty chứng khoán thành viên và trên 1.5 triệu tài khoản giao dịch. Tổng giá trị giao dịch trong 15 năm qua đạt hơn 144 triệu USD (hơn 140 tỷ chứng khoán).

 

Hiện nay, HOSE đang tập trung vào công tác nghiên cứu nhằm đưa ra những sản phẩm mới như chứng chỉ quỹ của các quỹ đầu tư hoán đổi danh mục (ETF), chứng quyền kinh doanh cũng như là các bộ chỉ số mới (bao gồm cả chỉ số ESG).


Theo Deloitte