Deloitte tổ chức hội thảo “Triển vọng Kinh tế Việt Nam – Cơ hội nào cho doanh nghiệp?”
06/13/2016 04:26:21 PMTP. Hồ Chí Minh - Ngày 17/05/2016, Deloitte Việt Nam đã tổ chức Hội thảo “Triển vọng Kinh tế Việt Nam – Cơ hội nào cho doanh nghiệp?”. Tham gia hội thảo là các diễn giả uy tín từ Bộ Kế hoạch Đầu tư, Ngân hàng thế giới (WB), Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Deloitte khu vực Đông Nam Á và Deloitte Việt Nam. Hội thảo thu hút sự tham dự của đại diện hàng trăm các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp tư nhân tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

 

Hội thảo được tổ chức với mục tiêu cung cấp tới các doanh nghiệp tham dự một bức tranh tổng thể về môi trường đầu tư tại Việt Nam, xu thế phát triển bền vững cũng như chia sẻ những nhận định từ các chuyên gia giàu kinh nghiệm về các vấn đề này, thông qua đó hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao nhận thức về phát triển bền vững và tư duy quản lý doanh nghiệp mới, tạo thêm nhiều giá trị cho doanh nghiệp cũng như cho nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh hội nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

 

 

Buổi Hội thảo bao gồm 2 phần: Phần 1 đề cập đến những vấn đề đang thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp nói chung và nhà đầu tư nói riêng về triển vọng kinh tế Việt Nam trong giai đoạn mới cũng như cơ hội đầu tư tại thị trường Việt Nam; Phần 2 tập trung thảo luận chuyên sâu về chủ đề những lợi thế của các nhóm sản phẩm sẽ nằm trong lộ trình cắt giảm thuế quan theo TPP và các hiệp định thương mại, cũng như đưa ra gợi ý, định hướng về kế hoạch đầu tư của các doanh nghiệp hiện đang hoạt động tại Việt Nam, và đặc biệt là chủ đề mang tính thực tiễn cao trong giai đoạn hiện nay “Doanh nghiệp Việt Nam trong môi trường phát triển bền vững”.

 

Phát triển bền vững đã và đang là mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia trên toàn thế giới, trong đó, các doanh nghiệp đóng vai trò tích cực và quan trọng trong việc hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững của các quốc gia. Việt Nam ngày càng hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, vì thế việc gắn kết hơn với xu hướng phát triển bền vững là điều tất yếu.

 

Trong Chương trình nghị sự 2030 của Liên Hiệp Quốc về Phát triển bền vững nhấn mạnh vai trò của khu vực kinh tế tư nhân là nòng cốt trong việc nâng cao năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm. Vấn đề này cũng đã được đề cập rất rõ trong “Báo cáo Việt Nam 2035” của Ngân hàng Thế giới và Bộ Kế hoạch & Đầu tư vừa công bố gần đây là "Lấy Khu vực kinh tế tư nhân làm trung tâm". Và khi xác định vai trò của doanh nghiệp trong phát triển bền vững thì vai trò của quản trị doanh nghiệp cũng phải thay đổi.

 

Bà Hà Thu Thanh, Chủ tịch HĐTV Deloitte Việt Nam, chia sẻ: “Để phát huy vai trò của doanh nghiệp trong phát triển bền vững thì phương thức quản trị mới của doanh nghiệp sẽ phải thay đổi bằng việc quản lý 03 nguồn vốn bao gồm nguồn vốn tài chính, nguồn vốn xã hội và nguồn vốn tự nhiên đan xen và hài hòa với nhau trong cùng một hệ thống quản trị. Các nghiên cứu cho thấy doanh nghiệp nào quản lý tốt khía cạnh bền vững thì sẽ phát triển thành công về tài chính”.

 


Theo Deloitte