Hòa Bình thu ngân sách đạt 52% dự toán năm 2018
07/10/2018 04:22:27 PMTheo thông tin từ Cục Thuế Hòa Bình, trong 6 tháng đầu năm 2018, tổng thu ngân sách do ngành Thuế Hòa Bình thực hiện đạt 1.400 tỷ đồng, đạt 52% dự toán pháp lệnh, 44% dự toán HĐND, 41% dự toán phấn đấu Tổng cục Thuế, bằng 106% so cùng kỳ năm 2017.

cục thuế hòa bình
Cục trưởng Bùi Anh Tấn yêu cầu cán bộ trong toàn ngành phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2018. Ảnh: CTHB

 

Riêng thu từ thuế và phí (không tính tiền sử dụng đất) đạt 51% dự toán pháp lệnh, bằng 107% so cùng kỳ năm 2017.

Cũng theo Cục Thuế Hòa Bình, có 9/14 đơn vị hoàn thành và vượt dự toán, bao gồm: Chi cục Thuế Kỳ Sơn, Chi cục Thuế Đà Bắc, Chi cục Thuế Lạc Thủy, Phòng thuế thu nhập cá nhân của Cục Thuế; Chi cục Thuế Lương Sơn, Chi cục Thuế Yên Thủy, Chi cục Thuế Lạc Sơn, Chi cục Thuế Mai Châu, Chi cục Thuế  Cao Phong.

Mới đây, tại hội nghị sơ 6 tháng đầu năm, Cục trưởng Cục Thuế Hòa Bình Bùi Anh Tấn  nhấn mạnh, để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm và cả năm 2018, bên cạch thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đề ra từ đầu năm, các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp tục phát triển. Tăng cường công tác đôn đốc thu nợ; đẩy nhanh tiến độ thanh tra, kiểm tra thuế; quản lý tốt các nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh hộ cá thể, xăng dầu, xây dựng, khai thác khoáng sản đá, cát, sỏi, công tác cấp bán hóa đơn lẻ…

Các đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các nghị quyết của Chính phủ, nhất là Nghị quyết số 19/NQ-CP năm 2018; Nghị quyết số 35/NQ-CP; thực hiện nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ. Đồng thời nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan thuế trong việc chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ, quản lý cán bộ, công chức trong đơn vị./.

 

 


Theo Thời báo Tài chính