Hội tư vấn thuế Việt Nam chúc mừng Hội viên mới

07/20/2020 02:55:51 PM

 

Hội tư vấn thuế Việt Nam xin trân trọng thông báo và chúc mừng Trung hỗ trợ Phát triển Nguồn lực Tài chính Cộng đồng- CFRC đã trở thành Hội viên tập thể của Hội  từ ngày 17/7/2020

 

Trung hỗ trợ Phát triển Nguồn lực Tài chính Cộng đồng- CFRC