Nợ thuế tại Bắc Ninh đã giảm
12/04/2018 03:50:09 PMÔng Lê Bá Ngọc – Phó Cục trưởng Cục Thuế Bắc Ninh cho biết, nhờ tích cực thực hiện các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế, tính đến tháng 11/2018, đơn vị thu hồi được 245 tỷ đồng tiền nợ thuế năm 2017 chuyển sang.

cục thuế bắc ninh
Cục Thuế Bắc Ninh tăng cường rà soát DN còn nợ thuế, từ đó đề ra các giải pháp phù hợp đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ thuế vào ngân sách. Ảnh: Tuấn Nguyễn
 

Đạt được kết quả nêu trên, đại diện Cục Thuế Bắc Ninh cho rằng, ngoài việc tập trung rà soát, phân loại nợ; cương quyết thực hiện các biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ thuế, đơn vị còn quán triệt đến các phòng, đội kiểm tra đẩy mạnh việc đôn đốc thu nộp số thuế phát sinh, hạn chế thấp nhất việc phát sinh nợ thuế mới; phân công cụ thể nhiệm vụ quản lý thu nợ cho các bộ phận có liên quan, hàng tháng thực hiện kiểm điểm đánh giá, rà soát, xử lý các sai sót về số nợ.

Chia sẻ thêm về tình hình nợ thuế trên địa bàn, ông Ngọc cho biết, tính đến tháng 11/2018, tổng nợ thuế đơn vị đang quản lý là gần 600 tỷ đồng, bằng 3,3% so với dự toán thu ngân sách Bộ Tài chính giao. Trong đó, tỷ lệ nợ có khả năng thu trên và dưới 90 ngày so với dự toán thu năm 2018 là 419 tỷ đồng, bằng 2,3% so với tổng dự toán.

Nhận định chung về tình trạng nợ thuế, đại diện Cục Thuế Bắc Ninh cho biết, phần lớn DN nợ thuế đều gặp khó khăn về tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh tiêu thụ sản phẩm kém hiệu quả dẫn đến nợ thuế. Một số DN điển hình có số nợ lớn như: Công ty CP kính Viglacera Đáp Cầu nợ 21,1 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV cơ khí và xây dựng nguồn điện nợ 20,9 tỷ đồng… Bên cạnh đó, một số DN đã bỏ trốn khỏi địa chỉ kinh doanh nhưng vẫn còn số tiền nợ khá lớn như: Công ty bia Á Châu nợ 36 tỷ đồng, Công ty Bách Thông nợ 14,8 tỷ đồng… do cơ chế khoanh nợ, xóa nợ chưa được áp dụng dẫn đến số nợ nêu trên mỗi ngày một tăng do bị phạt tiền chậm nộp 0,03% trên ngày.

Chia sẻ về giải pháp thu hồi nợ thuế tháng cuối năm, Phó Cục trưởng Lê Bá Ngọc cho biết, đơn vị đề ra mục tiêu đến hết năm không để nợ thuế vượt quá 461 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ 2,56% trên tổng thu ngân sách.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Cục Thuế Bắc Ninh đang tập trung lực lượng thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 04/CT-BTC của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế để giảm nợ đọng; thực hiện quyết liệt các phương án thu hồi nợ thuế.

Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp với các ngành chức năng như: Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc các dự án còn nợ tiền sử dụng đất sớm hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách; phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh để thu hồi nợ thuế với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thu hồi giấy phép kinh doanh với các đối tượng chây ỳ nợ thuế…

Ngoài ra, Cục Thuế Bắc Ninh tiếp tục ghi nhận, tổng hợp các vướng mắc kịp thời báo cáo Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính nhằm sửa đổi chính sách cho phù hợp thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho DN phát triển, qua đó tạo nguồn thu nộp về ngân sách./.

 


Theo Thời báo Tài chính