Tập huấn (miễn phí) phổ biến, hướng dẫn chính sách pháp luật thuế, kế toán tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh
04/23/2019 02:33:38 PMĐể hỗ trợ cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, các đại lý thuế, công ty dịch vụ kế toán, kiểm toán nắm bắt các nội dung mới về chế độ kế toán và các quy định về hoá đơn điện tử, tránh sai sót, hạn chế rủi ro trong quá trình tuân thủ pháp luật kế toán, thuế; Tổng cục Thuế phối hợp với Hội Tư vấn thuế, Cục QLGS kế toán kiểm toán - Bộ Tài chính tổ chức tập huấn (miễn phí) phổ biến, hướng dẫn chính sách pháp luật thuế, kế toán tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

1. Đối tượng tham dự:

- Các doanh nghiệp siêu nhỏ, đại lý thuế, công ty dịch vụ kế toán, kiểm toán trên địa bàn cả nước (Căn cứ xác định doanh nghiệp siêu nhỏ thực hiện theo hướng dẫn tại Nghị định 39/2018/NĐ-CP);

- Cán bộ thuế.

2. Nội dung: Chương trình tập huấn được thực hiện trong 01 ngày với các nội dung sau:

- Hướng dẫn quy định về chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ (Thông tư 132/2018/TT-BTC);

- Hướng dẫn quy định về hoá đơn điện tử (Nghị định 119/2018/NĐ-CP và các văn bản liên quan);

- Giải đáp các vướng mắc liên quan đến nội dung tập huấn.

 

3. Thời gian, địa điểm tổ chức các lớp tập huấn:

- Lớp 1: Tập huấn cho các doanh nghiệp, cán bộ thuế thuộc đối tượng nêu trên tại Hà Nội.

+ Thời gian tổ chức: ngày 08/5/2019 

+ Địa điểm: Tổng cục Thuế, số 123 Lò Đúc, Hà Nội.

- Lớp 2: Tập huấn cho các doanh nghiệp, cán bộ thuế thuộc đối tượng nêu trên tại thành phố TP. Hồ Chí Minh.

+ Thời gian tổ chức: ngày 15/5/2019

+ Địa điểm: Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh - Số 63 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh.

4. Hình thức đăng ký: thời hạn đăng ký lớp Hà Nội trước ngày 06/5/2019;  Lớp Hồ Chí Minh: trước ngày 13/5/2019

- Tại Hà Nội: Email: hoituvanthuevietnam@gmail.com; Điện thoại: 024.3972.6442 (chị Dương)

- Tại TP. Hồ Chí Minh: hoituvanthuevphcm@gmail.com; Điện thoại: 028.6684.4552 (chị Thêu)

Để triển khai thành công lớp tập huấn, lãnh đạo Hội Tư vấn Thuế Việt Nam đề nghị các Ủy viên BCH Hội, các Đại lý thuế đăng ký tham dự lớp tập huấn và thông báo đến các khách hàng là doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tham dự.

          Trân trọng cảm ơn!