Thông báo về thời gian, địa điểm thi và danh sách thí sinh dự thi kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2015
08/01/2015 01:32:50 PMHội đồng thi cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2015 thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi và danh sách thí sinh dự thi kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2015 như sau:

 

1. Thời gian thi: Chiều ngày 22/8/2015 và ngày 23/8/2015:

 

- Chiều ngày 22/8/2015: Khai mạc kỳ thi và làm thủ tục dự thi. Thí sinh có mặt tại địa điểm khai mạc kỳ thi lúc 13 giờ 30 phút.

 

- Sáng ngày 23/8/2015: thi môn Pháp luật về thuế. Thí sinh có mặt tại phòng thi lúc 07 giờ 00 phút.

 

- Chiều ngày 23/8/2015: thi môn Kế toán. Thí sinh có mặt tại phòng thi lúc 13 giờ 00 phút.

 

2. Địa điểm:

 

- Tại Hà Nội: Nhà H3, Học viện Kỹ thuật quân sự, số 236 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

 

Khai mạc kỳ thi tại Hội trường S5.

 

- Tại Tp Hồ Chí Minh: Trường Cao đẳng Tài chính Hải quan, Số B2/1A đường 385, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Khai mạc kỳ thi tại Hội trường A.

 

3. Danh sách thí sinh: theo Quyết định số 12/QĐ-HĐT ngày 31/7/2015 của Chủ tịch Hội đồng thi về việc phê duyệt danh sách thí sinh dự thi, danh sách không đủ điều kiện dự thi, danh sách đủ điều kiện miễn thi, danh sách không đủ điều kiện miễn thi kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2015 (Xem file đính kèm).

 

4. Lưu ý:

 

- Thông báo này thay cho giấy báo thi. Hội đồng thi không gửi giấy báo thi đến từng thí sinh.

 

- Đề nghị thí sinh có mặt đúng giờ, mang theo Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu – đối với người nước ngoài). Thí sinh nộp lệ phí thi và nhận phiếu dự thi khi đến làm thủ tục dự thi.

 

-  Thí sinh kiểm tra thông tin của mình trong danh sách đã được đăng tải kèm theo thông báo này. Trường hợp thông tin của thí sinh có sai sót so với hồ sơ đã nộp cho Hội đồng thi, đề nghị thí sinh liên hệ với Hội đồng thi trước ngày 15/8/2015 theo số điện thoại: 04.39727772 hoặc 04.39727738.

 

- Danh sách thí sinh từng phòng thi được niêm yết tại địa điểm thi vào chiều ngày 22/8/2015.

 

Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2015 trân trọng thông báo./.


Theo TCT