Tình huống thuế GTGT_Số 06.2015
06/19/2015 09:55:29 AM
Câu 1: Tháng 2 năm 2013 công ty tôi có nhận và kê khai khấu trừ HĐ GTGT với số tiền 100 tr trước thuế và VAT là 10tr, đã thanh tóan được 50 tr, số còn lại hạn thanh tóan là 1 năm kể từ ngày nghiệm thu công việc. Thực tế khi nhà cung cấp xuất hóa đơn thì công việc chưa được nghiệm thu.Trong năm 2013 và năm 2014 cty đã gửi thư liên lạc nhiều lần nhưng đều bị trả về, tra cứu thông tin về nhà cung cấp thì đang trong tình trang là ngừng hoạt động chưa đóng MST. Tờ khai T02/2013 đã được hoàn thuế vào Tháng 05/2013. Trong trường hợp này theo quy định của luật thuế công ty phải thực hiện như thế nào? Có bị phạt vi phạm hành chính về việc kê khai, hoàn thuế  không?

 

Hội tư vấn Thuế xin trả lời như sau:

 

Theo quy định tại Điều 14.  Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào, TT 219/2013/TT- BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 thì Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, DN mua HH-DV phải có hóa đơn GTGT hợp pháp, phải thực hiện thanh toán theo Ngân hàng (không dùng tiền mặt) đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần  (bao gồm cả hàng hoá nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên…

 

Trường hợp thời điểm mua hàng hoá, dịch vụ phát sinh trước ngày xác định cơ sở kinh doanh bỏ trốn, ngừng hoạt động, theo thông báo của cơ quan thuế và cơ quan thuế hoặc các cơ quan chức năng khác chưa đủ căn cứ để kết luận đó là hoá đơn bất hợp pháp, cơ quan thuế sẽ thực hiện kiểm tra xác định đúng có hàng hoá, dịch vụ mua vào và yêu cầu quý DN chứng minh và chịu trách nhiệm trước pháp luật việc mua bán là có thật, có hợp đồng mua bán, văn bản chứng từ thanh lý hợp đồng (nếu có), phiếu xuất kho, phiếu nhập kho, chứng từ thanh toán tiền; hàng hoá, dịch vụ mua vào của cơ sở kinh doanh bỏ trốn được sử dụng để phục vụ hoạt động kinh doanh đã bán ra và đã kê khai thuế, có hạch toán kế toán đầy đủ, đúng quy định thì quý DN sẽ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hoá đơn mua vào đó.

 

Trường hợp vào thời điểm bên cung cấp HH-DV đang dừng hoạt động mà vẫn bán hàng và xuất hóa đơn thì số thuế GTGT đã khấu trừ, hoàn thuế sẽ bị truy thu, truy hoàn.

 

Câu 2: Liên quan đến thuế GTGT và chi phí của hàng hóa làm quà biếu tặng.

 

*  Trong các dịp lễ đặc biệt của đ/vị em như ngày thành lập, Trung thu, Tết …có phát sinh mua quà cho nhân viên có hóa đơn đầy đủ.

 

*  Vào các dịp lễ một số khách hàng lớn của đơn vị em có thư ngỏ mong muốn đơn vị ủng hộ một phần quà. Đơn vị em có mua các hàng hóa (phiếu quà tặng, tủ lạnh….) để ủng hộ có hóa đơn đầy đủ

 

*  Đơn vị em mua các sản phẩm làm quà cho khách hàng như viết bi, ly tách có logo (Ko nằm trong chương trình khuyến mãi nào)

 

Tất cả các trường hợp trên khi mua hàng đều có chứng từ hóa đơn là đơn vị em (kể cả hơn 20 tr thanh toán qua Ngân hàng) em ghi nhận chi phí quảng cáo thuế GTGT đầu vào. Cuối tháng, em xuất 1 hoá đơn ghi nhận thuế GTGT đầu ra cho các trường hợp quà tặng này nhưng không ghi nhận doanh thu. Kê khai nộp thuế đầu ra và vào (đơn vị kê khai theo tỷ lệ do phát sinh chịu thuế và không chịu thuế).

 

Em kê khai thuế GTGT đầu vào như vậy là có chính xác chưa? Phần chi phí quảng cáo/tiếp thị ghi nhận có được hợp lệ không ạ?

 

Hội tư vấn Thuế xin trả lời như sau:

 

Câu hỏi học viên nêu thuộc các trường hợp cho biếu tặng, chúng tôi xin trả lời như sau:

 

(1)  Về thuế GTGT đầu vào: căn cứ quy định tại khoản 5, Điều 14.  Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào, TT 219/2013/TT- BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 thì

 

Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá (kể cả hàng hoá mua ngoài hoặc hàng hoá do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ

 

Theo đó, nếu thuế GTGT đầu vào của hàng hoá (kể cả hàng hoá mua ngoài hoặc hàng hoá do doanh nghiệp tự sản xuất) mà quý doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng trong các hoạt động phục vụ cho SX-KD hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT (vd: hội nghị, hội thảo với khách hàng) thì mới được khấu trừ.

 

(2)  Về thuế GTGT đầu ra: căn cứ quy định tại khoản 3, Điều 7. Giá tính thuế, TT 219/2013/TT- BTC nêu trên thì:

 

 Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại  thời điểm phát sinh các hoạt động này.

 

Theo đó, đối với sản phẩm, hàng hóa (kể cả mua ngoài hoặc do quý DN tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.

 

Câu 3: Kính gửi Hội Tư vấn Thuế VN,

 

Cho em hỏi, Tổ yến thô nhặt sạch è sấy khô è bán thì phải áp dụng mức thuế nào là đúng?

 

Hội Tư vấn thuế Việt Nam xin trả lời:

 

Theo Điều 11, TT 219/2013/TT- BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 quy định Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ không được quy định tại Điều 4 (Đối tượng không chịu thuế GTGT), Điều 9 (Thuế suất 0%) và Điều 10 (Thuế suất 5%) của Thông tư này. Theo đó, Tổ yến thô nhặt sạch è sấy khô áp thuế suất thuế GTGT 10%.


Theo VTCA