Tình huống thuế Hóa đơn chứng từ_Số 05.2015
06/19/2015 09:43:02 AM
Câu 1: Tôi xin Quý Hội tư vấn cho tôi về việc sử dụng hóa đơn của  hộ kinh doanh cá thể có đăng ký kinh doanh, có mã số thuế, nộp thuế theo phương pháp khoán.

 

Các hộ kinh doanh cá thể trên có phải chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa trên quầy hàng và hàng hóa đi trên đường không? Nếu có họ phải dùng hóa đơn gì?

 

Khi nộp thuế theo phương pháp khoán các hộ kinh doanh này có phải mở sổ theo dõi không?

 

 

Hội tư vấn thuế xin trả lời như sau:

 

Sử dụng hóa đơn của hộ kinh doanh cá thể

 

Ngày 16/12/2014, Tổng Cục Thuế đã ban hành Công văn số 5603/TCT-CS chỉ đạo Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nội dung công văn nêu rõ "Việc sử dụng hóa đơn của hộ, cá nhân kinh doanh tiếp tục được thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính".

 

          Theo đó, Hộ cá thể có thể mua hóa đơn tại cơ quan thuế hoặc được cơ quan thuế cấp theo từng lần phát sinh doanh thu, tùy vào từng trường hợp cụ thể - theo Điều 12 và 13 Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31 tháng 3 năm 2014 - Hướng dẫn thi hành Nghị Định Số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị Định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

 

- Chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa trên quầy hàng và hàng hóa đi trên đường

 

Theo quy định của Luật thương mại và các luật có liên quan (như Luạt quản lý thuế, Luật y tế, luật kiểm dịch, Luật Môi trường …), Hàng hóa kinh doanh phải có chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, hàng đi đường thì phải có hóa đơn kèm theo.

 

Khi nộp thuế theo phương pháp khoán các hộ kinh doanh này có phải mở sổ theo dõi không

 

Theo quy định tại khoản 3, Điều 21 của TT 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 về Khai thuế và xác định số thuế phải nộp theo phương pháp khoán, thì Hồ sơ khai thuế khoán của các đối tượng nộp thuế khoán bao gồm:

 

- Hộ nộp thuế khoán khai Tờ khai mẫu số 01/THKH ban hành kèm theo Thông tư này.

 

- Trường hợp Hộ nộp thuế khoán đăng ký giảm trừ gia cảnh nộp Phụ lục chi tiết giảm trừ gia cảnh mẫu số 01-1/THKH ban hành kèm theo Thông tư này.

 

- Trường hợp Hộ nộp thuế khoán có sử dụng hóa đơn quyển thì hàng quý nộp Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra mẫu 03/THKH ban hành kèm theo Thông tư này.

 

- Đối với Hộ nộp thuế khoán sử dụng hóa đơn bán lẻ theo từng số khai thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân theo từng lần phát sinh đối với doanh thu trên hóa đơn mẫu số 01A/KK-HĐ ban hành kèm theo Thông tư này.

 

Nội dung của Tờ khai thuế khoán số 01/THKH có bao gồm các chỉ tiêu như: doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT, doanh thu hàng hóa dịch vụ chịu thuế TTĐB, sản lượng hàng hóa hoặc tài nguyên … Vì vậy, cơ sở kinh doanh nộp thuế khoán vẫn phải mở sổ sách hạch toán doanh thu, sản lượng hàng hóa dịch vụ sản xuất, kinh doanh.

 

Câu 2: Xin quí hội hướng dẫn doanh nghiệp xử lý tình huống như sau : về trường hợp hoá đơn đã mất tìm lại được.

 

- Tháng 8/2014 : doanh nghiệp làm mất 02 hoá đơn liên 2 , liên giao cho khách hàng trên đường mang giao cho khách hàng .

 

02 hoá đơn ấy vẫn được doanh nghiệp kê khai đầu ra và nộp thuế gtgt 3331 như bình thường . Doanh nghiệp đã làm thông báo mất hoá đơn và đã nhận được biên bản + quyết định xử phạt hành vi làm mất hoá đơn theo khoản 4, điều 38 , TT109/2013 . Số tiền phạt là 15.000.000 đ.

 

Đến ngày 31/01/2015(tức là sau 6 tháng ), doanh nghiệp tìm lại được hai hoá đơn đã thông báo mất.

 

Vậy doanh nghiệp có nên làm thông báo tìm thấy hoá đơn để xin huỷ quyết định bị phạt ko ạ . Điều này có được quy định ở bộ luật thông tư nào ko ạ .

 

Xin cám ơn quý hội .

 

Hội tư vấn thuế xin trả lời như sau:

 

Theo khoản 4 Điều 12 Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm 2014 - hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn quy định về mất hóa đơn .

 

“ Phạt tiền 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

 

a) Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hóa đơn khi hóa đơn chưa đến thời gian lưu trữ, trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn. Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn, trừ liên giao cho khách hàng, trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán.

 

Trường hợp người bán tìm lại được hóa đơn đã mất (liên giao cho khách hàng) khi cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt thì người bán không bị phạt tiền.

 

…”

 

Căn cứ hướng dẫn trên trường hợp cty tìm được hóa đơn sau khi cơ quan thuế đã ra quyết định xử phạt thì quyết định xử phạt vẫn có hiệu lực và không thể thay đổi.

 

Câu 3: Công ty em là công ty chế xuất, tất cả hàng hóa được xuất bán ở ngoài lãnh thổ Việt Nam làm tờ khai xuất khẩu. Vậy công ty em có cần xuất hóa đơn khi xuất bán hàng hóa nữa không? Và có phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý nữa hay không?

 

Hội TVT xin trả lời như sau:

 

Khoản 1 Điều 5 TT 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 có quy định:

 

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC như sau:

 

“2. Các loại hóa đơn:

 

 

- Doanh nghiệp C là doanh nghiệp chế xuất bán hàng vào nội địa và bán hàng hóa ra nước ngoài (ngoài lãnh thổ Việt Nam) thì sử dụng hóa đơn bán hàng khi bán vào nội địa, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan”; khi bán hàng hóa ra nước ngoài (ngoài lãnh thổ Việt Nam), doanh nghiệp C không cần lập hóa đơn bán hàng.

 

Theo đó, quý DN khi XK hàng hóa ra nước ngoài không cần lập hóa đơn bán hàng mà sử dụng hóa đơn thương mại (comercial invoice) và do vậy, không phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.


Theo VTCA