VTCA thông báo ĐỊA ĐIỂM lớp Thanh Tra Thuế ngày 29/5/2015
05/26/2015 02:36:06 PMVTCA thông báo ĐỊA ĐIỂM lớp Thanh Tra Thuế ngày 29/5/2015

 

Ngày 29/5 Hội tư vấn Thuế tổ chức lớp

 

Hướng dẫn rà soát kê khai thuế thực hiện điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế trước khi thanh tra, kiểm tra theo quy định mới về thuế và kế toán thực hiện từ 1/1/2015 và giải đáp các ướng mắc về thanh tra kiểm tra thuế”

 

Giảng viên: Phó trưởng phòng Kiểm tra Cục Thuế Hà Nội

 

Tham dự lớp này, học viên sẽ được giảng viên trang bị các nội dung cơ bản, rất cần thiết sau:

 

1. Một số chính sách thuế mới, kế toán mới tác động trực tiếp đến doanh nghiệp;

 

Một số nguyên tắc trong hạch toán, kê khai thuế.

 

2. Nội dung rà soát hồ sơ khai thuế, các nội dung cần chú ý của các Thông tư về Thuế (Luật số 71, Thông tư 151, Thông tư 26), về Kế toán (Thông tư 200).

 

3. Khai điều chỉnh bổ sung hồ sơ khai thuế (GTGT, TNDN, TNCN, ….)

 

4. Kỹ năng kiểm soát nhanh xác định rủi ro có thể xảy ra.

 

Hướng dẫn xử lý hiệu quả các tình huống, vướng mắc cụ thể của DN

 

5. Giải đáp thắc mắc.

 

Trong bài giảng, giảng viên sẽ so sánh một số tiêu thức giữa Chế độ kế toán với các Luật thuế, Luật Quản lý thuế để học viên dễ nhận biết khi phân tích và rà soát kê khai thuế.

 

Địa điểm học: số 8 Nguyễn Trường Tộ, quận Ba Đình, Hà Nội.


Theo VTCA