VTCA và ACCA tổ chức Lớp cập nhật chính sách thuế tại Hà Nội ngày 10/9/2018
09/04/2018 09:04:19 AMTrong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập Hội tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA) và chuỗi sự kiện về ảnh hưởng công nghệ tới ngành nghề kế toán tài chính của Hiệp hội kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA), VTCA và ACCA trân trọng kính mời anh/chị tham dự sự kiện “Thách thức thuế trong thời đại công nghệ - Cập nhật Thuế 2018”

Thuế luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp, đặc biệt trong thời đại công nghệ với những thay đổi không ngừng của mô hình kinh doanh, sự phụ thuộc ngày càng lớn vào dữ liệu hệ thống, rủi ro từ an ninh mạng, v.v. . Chính sách, chế độ và quản lý thuế cũng luôn thay đổi nhằm đáp ứng sự phát triển của công nghệ và môi trường kinh doanh đầy biến động trong 2017-2018. Điều này ảnh hưởng đáng kể đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, chiến lược phát triển kinh doanh trong giai đoạn tới và phản ứng của doanh nghiệp đối với những rủi ro pháp lý về tuân thủ nghĩa vụ thuế.

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập Hội tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA) và chuỗi sự kiện về ảnh hưởng công nghệ tới ngành nghề kế toán tài chính của Hiệp hội kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA), VTCA và ACCA trân trọng kính mời anh/chị tham dự sự kiện “Thách thức thuế trong thời đại công nghệ - Cập nhật Thuế 2018” với chi tiết như sau:

Thời gian: 8.00–12.00, thứ Hai ngày 10 tháng 9 năm 2018

Địa điểm: Hội trường lớn, Tầng 2, Ks Công Đoàn, 14 Trần Bình Trọng, Hà Nội 

Chương trình:

8.00-8.30am:      Đăng ký đại biểu

8.30-9.30am:      Thách thức thuế trong thời đại công nghệ - Ông Chas Roy-Chowdhury, Trưởng  Bộ phận thuế, ACCA toàn cầu trình bày

9.30-9.45am:       Nghỉ giải lao

9.45-11.00am:     Cập nhật thuế 2018 do Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch VTCA trình bày. Nội dung chi tiết:

- Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ.

-Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính: Hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

-Một số lưu ý trong thực hiện Hóa đơn chứng từ và các sắc thuế.

-Các văn bản giải đáp vướng mắc, hướng dẫn chính sách của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế.

11.00-11.50am:   Giải đáp các vướng mắc

11.50-12.00pm:   Bế mạc

Vui lòng đăng ký TẠI ĐƯỜNG LINK NÀY trước 16h, ngày 05/9/2018
Ưu tiên đăng ký cho 100 Hội viên VTCA đăng ký sớm. Do số lượng có hạn, VTCA sẽ đóng đăng ký khi nhận đủ số lượng cho phép. Trân trọng cảm ơn!

Trân trọng,

VTCA & ACCA