Đăng ký học

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA LỚPKính gửi : Văn phòng Hội Tư vấn thuế Việt Nam

Danh sách cá nhân tham gia khóa học tại:


Họ tên:
Ngày sinh:
Điện thoại
Email:
Đăng ký học: Môn thuế Môn KT
Hội viên VTCA: Chọn
Hội viên khóa trước: Chọn
Thông tin viết hóa đơn:

Tên đơn vị:
Địa chỉ:
Mã số thuế: Điện thoại: Fax:

Thông tin tài khoản của Hội:

Tên tài khoản: Hội Tư vấn thuế Việt Nam
STK: 2111 0000 295 441
Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội

Ghi chú: Đánh dấu [x] vào ô tương ứng với môn học cần đăng ký


Về trang chủ