Số văn bản:
15408/BTC-TCHQ
Trích yếu:Về việc xử lý nợ thuế
Ngày ban hành:
06/11/2012
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Bộ Tài Chính
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Quản lý hành chính thuế