Số văn bản:
22/2020/QĐ-TTG
Trích yếu:Về giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ
Ngày ban hành:
10/08/2020
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Thủ Tướng
Loại:
Quyết định
Sắc thuế:
Thuế sử dụng đất