Số văn bản:
414/TCT-KK
Trích yếu: Về việc khai bổ sung đối với hóa đơn bị bỏ sót
Ngày ban hành:
30/01/2018
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Hóa đơn chứng từ