Số văn bản:
4388/TCT- HTQT
Trích yếu:Về áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
Ngày ban hành:
16/10/2020
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Chính sách thuế