Số văn bản:
444/TCT-DNL
Trích yếu: Về việc chuyển tiền của Ban QLDA Công trình Lọc hóa dầu Nghi Sơn nộp NSNN
Ngày ban hành:
01/02/2018
Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành:
Tổng cục Thuế
Loại:
Công văn
Sắc thuế:
Thuế khác