Đăng ký hội viên Đăng nhập Facebook VTCA

 

Danh mục
Đối tác

Liên kết
Bộ đếm truy cập
08/04/2015 03:41:30 PM

Sách mới ban hành

SÁCH THUẾ

 

CUỐN 1. Hướng dẫn chính sách thuế áp dụng năm 2016 và các tình huống xử lý vướng mắc cụ thể - Giá: 200.000 VNĐ

 

Nhằm thúc đẩy việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Chính phủ đã ban hành các Nghị quyết số 19/NQ-CP trong ba năm 2014 – 2016. Theo tinh thần các Nghị quyết 19/CP, lĩnh vực thuế trong năm 2014 và 2015 có nhiều chính sách thuế được sửa đổi bổ sung nhằm mục tiêu tăng cường sự rõ ràng, minh bạch, đơn giản và tạo thuận lợi hơn cho người nộp thuế.

 

Trong năm 2016, Quốc hội đã ban hành Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều các Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế.

 

Chính phủ đã ban hành Nghị định 100/2016/NĐ-CP ngày 15/07/2016 hướng dẫn Luật sửa đổi Luật thuế Giá trị gia tăng, Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế; Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 109/2013/NĐ-CP quy định về Xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn có hiệu lực từ ngày 01/8/2016;

 

Bộ Tài chính cũng đã ban hành các Thông tư:

 

+ Thông tư 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 hướng dẫn thực hiện Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt, áp dụng từ ngày 01/01/2016;

 

+ Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 100/2016/NĐ-CP áp dụng từ ngày 01/07/2016;

 

+ Thông tư 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 hướng dẫn về hoàn thuế Giá trị gia tăng, áp dụng từ ngày 13/8/2016;

 

+ Thông tư 84/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 hướng dẫn về Thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước các khoản thuế và thu nội địa, áp dụng từ ngày 01/8/2016;

 

+ Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 hướng dẫn về đăng ký thuế (thay thế Thông tư số 80/2012/TT-BTC), áp dụng từ ngày 12/8/2016;

 

+ Thông tư 204/2015/TT-BTC hướng dẫn Áp dụng Quản lý rủi ro trong quản lý thuế, có hiệu lực từ ngày 04/02/2016;

 

Để giúp cho cộng đồng doanh nghiệp tuân thủ các quy định về thuế được thuận tiện, dễ hiểu nhất và tránh rủi ro trong quá trình thưc thi, Hội Tư vấn thuế Việt Nam biên soạn cuốn sách Hướng dẫn chính sách thuế áp dụng năm 2016 và các tình huống xử lý vướng mắc cụ thể”. 

 

Sách được biên soạn theo dạng hỏi đáp theo từng tình huống cụ thể, có giải thích chi tiết các nội dung mới thay đổi kèm ví dụ minh họa. Phần in nghiêng đậm là nội dung mới được sửa đổi bổ sung, phần in nghiêng là lưu ý, giải thích làm rõ thêm của ban soạn thảo. Riêng các hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn chứng từ thường gặp với các doanh nghiệp nên Hội Tư vấn thuế đã biên tập nội dung của Thông tư số 10/2014/TT-BTC hướng dẫn Xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn được cập nhật với các quy định sửa đổi, bổ sung về mức xử phạt bằng tiền áp dụng từ 01/8/2016 theo quy định tại Nghị định số 49/2016/NĐ-CP. Đặc biệt, trong cuốn sách cung cấp các tình huống đã xử lý, hướng dẫn cụ thể của Bộ Tài chính hoặc Tổng cục thuế liên quan đến các vướng mắc trong thực tiễn tuân thủ thuế của cộng đồng doanh nghiệp cũng như cơ quan quản lý thuế các tỉnh, thành phố.

 

Cuốn sách này cũng tập hợp các văn bản pháp quy về thuế có hiệu lực thi hành từ năm 2016, cung cấp cho độc giả.

 

Hội Tư vấn thuế Việt Nam xin trân trọng gửi tới bạn đọc ấn phẩm này và hy vọng cuốn sách sẽ giúp bạn đọc hiểu một cách dễ dàng và có hệ thống về chính sách thuế.

 

Trong quá trình biên soạn khó tránh khỏi các thiếu sót, Hội Tư vấn thuế Việt Nam mong muốn nhận được các ý kiến đóng góp, phản hồi của bạn đọc để sản phẩm có chất lượng hơn, hiệu quả hơn.

 

CUỐN 2: HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THỰC HIỆN LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ÁP DỤNG TỪ NĂM 2015 - Giá: 200.000 VNĐ

 

Triển khai thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 và Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, trong hai năm 2014 và 2015 đã có nhiều chính sách thuế được sửa đổi bổ sung nhằm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của Nghị quyết

 

Quốc hội đã ban hành Luật số 71/2014/QH13, Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế, trong đó có Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Luật số 71/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày  01/01/2015.  Chính phủ đã ban hành Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 hướng dẫn Luật số 71/2014/QH13.

 

Thuộc nhóm giải pháp thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014, sửa đổi bổ sung một số Nghị định về thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2014, riêng thuế thu nhập doanh nghiệp được áp dụng cho năm tính thuế 2014.

 

Bộ Tài chính cũng đã ban hành Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 sửa đổi các Thông tư về thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2014, nhằm đơn giản, cải cách thủ tục hành chính thuế, nâng cao tính rõ ràng minh bạch, giảm thời gian làm thủ tục kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp. Ngoài ra Bộ Tài chính còn ban hành Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 hướng dẫn Nghị định số 91/2014/NĐ-CP và Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 hướng dẫn thi hành thuế TNDN tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP 

 

Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế và các văn bản pháp quy hướng dẫn thực hiện, cũng như các Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn thực hiện của Bộ Tài chính đã có nhiều nội dung thay đổi cơ bản, nhằm giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, với mục tiêu giảm số thời gian nộp thuế, nộp bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp nước ta xuống ngang bằng với các nước ASEAN-6 vào năm 2015 và ASEAN-4 vào năm 2016.

 

Theo đó, việc xác định doanh thu, xác định tỷ giả quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt nam  khi xác định doanh thu, chi phí… làm cơ sở tính thuế TNDN  phù hợp với chuẩn mực và hạch toán kế toán hơn. Nhiều khoản chi phí cho người lao động được nới rộng như: chi mua bảo hiểm nhân thọ, chi trang phục bằng hiện vật, chi phụ cấp khi đi công tác…, không còn bị khống chế.   Bổ sung khoản chi trực tiếp cho người lao động mang tính chất phúc lợi cũng được hạch toán vào chi phí tính thuế theo quy định; Bổ sung chi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp; Cho phép các doanh nghiệp góp đủ vốn điều lệ được hạch toán vào chi phí tính thuế khoản chi phí trả lãi tiền vay để đầu tư vào doanh nghiệp khác; cũng như bỏ quy định tỷ lệ khống chế mức chi về quảng cáo, hoa hồng môi giới …

 

Quy định về miễn giảm thuế TNDN, ưu đãi thuế cũng được sửa đổi bổ sung theo hướng mở rộng ưu dãi về thuế suất, thời gian miễn giảm, đồng thời quy định cụ thể, rõ ràng hơn việc xác định ưu đãi thuế theo địa bàn, lĩnh vực ưu đãi; đầu tư mới, đầu tư mở rộng, đầu tư theo phân kỳ; mua sắm máy móc thiết bị thường xuyên…

 

Về thủ tục hành chính thuế cũng được tinh giản nhiều, như: quy định các trường hợp không phải làm văn bản báo cáo với cơ quan thuế; việc tạm nộp thuế TNDN theo quý, quyết toán theo năm đơn giản hơn cụ thể hơn, đặc biệt là xử lý đối với các doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động …

 

Tuy nhiên, để xử lý nhanh, kịp thời cho doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo đúng trình tự và thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách về thuế TNDN được quy định ở quá nhiều văn bản khác nhau: 3 Luật thuế do Quốc hội ban hành; 3 Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật và tại 4 Thông tư hướng dẫn chi tiết thi hành của Bộ Tài chính, gồm:

 

- Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 /6/2014;

 

- Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 sửa đổi  bổ sung 8 Thông tư về thuế trong đó có Thông tư số 78/2014/TT-BTC;

 

- Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 hướng dẫn Nghị định số 91/2014/NĐ-CP có nội dung sửa đổi, bổ sung Thông tư số 78/2014/TT-BTC;

 

- Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22 tháng 6 năm 2015, hướng dẫn thi hành về thuế TNDN tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung  một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC, Thông tư số 119/2014/TT-BTC, Thông tư số 151/2014/TT-BTC.

 

Để giúp cho cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ công chức thuế, triển khai thực hiện các văn bản pháp quy về thuế TNDN nêu trên được thuận tiện và dễ hiểu nhất, Hội Tư vấn thuế Viêt Nam biên soạn cuốn sách “HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THỰC HIỆN LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ÁP DỤNG TỪ NĂM 2015”

 

Sách được biên soạn theo dạng hỏi đáp theo từng tình huống cụ thể, có giải thích chi tiết, ví dụ minh họa. Đặc biệt, trong từng tình huống nêu rõ quy định mới áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 được sửa đổi bổ sung tại Thông tư nào, thời điểm nào; so sánh quy định cũ và nội dung được sửa đổi bổ sung; và chỉ ra các nội dung sửa đổi bổ sung cụ thể đến từng câu, từng chữ, từng cụm từ (được in nghiêng).

 

Hội Tư vấn thuế Việt Nam xin trân trọng gửi tới bạn đọc ấn phẩm này và hy vọng cuốn sách sẽ là cẩm nang giúp bạn đọc hiểu các thay đổi về thuế TNDN một cách thuận tiện, dễ dàng và mang tính hệ thống.

 

Trong quá trình biên soạn khó tránh khỏi các thiếu sót, Hội Tư vấn thuế Việt Nam mong muốn nhận được các ý kiến đóng góp, phản hồi của bạn đọc để sản phẩm có chất lượng hơn, hiệu quả hơn.

 

Giá sách: 200.000đ/cuốn. Hội viên sẽ được giảm 25% tính trên giá bìa

 

 

 

CUỐN 3: HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ ÁP DỤNG TỪ 1/1/2015 - Giá: 200.000 VNĐ

 

 

Triển khai thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 và Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, trong hai năm 2014 và 2015 đã có nhiều chính sách thuế được sửa đổi bổ sung nhằm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của Nghị quyết .

 

Quốc hội đã ban hành Luật số 71/2014/QH13, sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế, trong đó có Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Luật số 71/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 hướng dẫn Luật số 71/2014/QH13.

 

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014, sửa đổi bổ sung một số Nghị định về thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2014, riêng thuế thu nhập doanh nghiệp được áp dụng cho năm tính thuế 2014.

 

Bộ Tài chính cũng đã ban hành Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014 sửa đổi các Thông tư về thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2014, nhằm đơn giản, cải cách thủ tục hành chính thuế, nâng cao tính rõ ràng minh bạch, giảm thời gian làm thủ tục kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp.

 

Tiếp theo, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014 hướng dẫn Nghị định số 91/2014/NĐ-CP và Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 2 năm 2015 hướng dẫn thi hành thuế về thuế GTGT  và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

 

Rất nhiều bảng biểu, phụ lục, tiêu thức tại hồ sơ khai thuế GTGT được cắt bỏ, kể cả tờ khai điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào với hàng trả chậm, trả góp. Quy định về thanh toán bằng tiền mặt dưới 20 triệu đồng/ngày có tính khả thi hơn. Chế độ hóa đơn, chứng từ cũng được sửa đổi phù hợp hơn: không phải xuất hóa đơn với hàng tiêu dùng nội bộ, không phải lập hóa đơn điều chỉnh khi sai một số thông tin nhưng đúng mã số thuế; một số quy định mới về điều kiện khấu trừ, hoàn thuế thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và cả cơ quan thuế...  

 

Tuy nhiên, với mục tiêu xử lý nhanh, kịp thời cho doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo đúng trình tự và thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách về thuế GTGT, quản lý thuế, hóa đơn chứng từ được quy định ở nhiều văn bản khác nhau: ngoài các Luật, Nghị định thì có 6 Thông hướng dẫn chi tiết thi hành của Bộ Tài chính, cùng thi hành đồng thời, trong đó có 3 Thông tư gốc và 3 Thông tư sửa đổi, bổ sung, bao gồm:

 

- Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 về thuế GTGT;

 

- Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 về quản lý thuế;

 

- Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

 

- Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014;

 

- Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014;

 

- Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015.

 

 Để giúp cho cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ công chức thuế, triển khai thực hiện các văn bản pháp quy về thuế GTGT, quản lý thuế, hóa đơn chứng từ  nêu trên được thuận tiện và dễ hiểu nhất, Hội Tư vấn thuế Viêt Nam biên soạn cuốn sách “HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ ÁP DỤNG TỪ 1/1/2015”.

 

Sách được biên soạn theo dạng hỏi đáp theo từng tình huống cụ thể, có giải thích chi tiết, ví dụ minh họa. Không chỉ về chính sách, ban biên tập đã tập hợp và hướng dẫn kê khai tất cả các tờ khai, phụ lục, biểu mẫu về thuế GTGT; cách lập hóa đơn chứng từ cho từng trường hợp cụ thể, quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC và các Thông tư sửa đổi bổ sung nêu trên trong từng biểu mẫu, tình huống; so sánh quy định cũ và nội dung được sửa đổi bổ sung; và chỉ ra các nội dung sửa đổi bổ sung cụ thể đến từng câu, từng chữ, từng cụm từ (được in nghiêng).

 

Do quá nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện, nên rất khó phân biệt các nội dung nào được thay thế, sửa đổi bổ sung. Ban biên tập, đã lồng ghép các sửa đổi bổ sung tại 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC; số 151/2014/TT-BTC và Thông tư số 26/2015/TT-BTC vào Thông tư gốc 219/2013/TT-BTC.

 

Hội Tư vấn thuế Việt Nam, xin trân trọng gửi tới bạn đọc cuốn sách này và hy vọng sách sẽ là cẩm nang giúp bạn đọc hiểu các thay đổi về thuế GTGT, hóa đơn chứng từ một cách thuận tiện, dễ dàng và mang tính hệ thống nhất.

 

Trong quá trình biên soạn khó tránh khỏi các thiếu sót, Hội Tư vấn thuế Việt Nam mong muốn nhận được các ý kiến đóng góp, phản hồi của bạn đọc để sản phẩm có chất lượng hơn, hiệu quả hơn.

 

CUỐN 4: HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ÁP DỤNG TỪ NĂM 2015 - Giá: 200.000 VNĐ

 

Nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, tăng cường tính công khai, minh bạch trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các cá nhân nói chung và cá nhân kinh doanh nói riêng, Thông tư số 92/2015/TT-BTC đã hướng dẫn  nhiều nội dung thay đổi cơ bản.

 

Thứ nhất, đối với cá nhân kinh doanh: Nghĩa vụ thuế của cá nhân kinh doanh quy định tại Thông tư này bao gồm cả thuế GTGT và thuế TNCN, đồng thời quy định cả chính sách thuế và quản lý thuế, cụ thể:

 

- Từ năm 2015 cá nhân kinh doanh (hộ kinh doanh) không còn nộp thuế TNCN theo biểu thuế lũy tiến từng phần, tính toán mức giảm trừ gia cảnh, mà chuyển sang nộp thuế theo phương pháp khoán trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh hàng hoá, dịch vụ, không phân biệt có thực hiện chế độ sổ sách kế toán, hoá đơn, chứng từ hay không. Mức thuế khoán được xác định trên cơ sở tỷ lệ thuế tính trên doanh thu, gồm tỷ lệ thuế giá trị gia tăng và tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân, áp dụng đối với từng lĩnh vực ngành nghề cụ thể. Ví dụ:  Phân phối, cung cấp hàng hóa: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 1%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 0,5%....

 

- Đối với hoạt động cho thuê tài sản, căn cứ tính thuế cũng đơn giản hơn nhiều: không còn nộp thuế TNCN theo biểu thuế lũy tiến từng phần, tính toán mức giảm trừ gia cảnh, tổng hợp chung vào TN từ tiền lương tiền công để quyết toán thuế, mà chỉ lấy doanh thu tính thuế nhân với tỷ lệ thuế tính trên doanh thu. Tỷ lệ thuế giá trị gia tăng, tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động cho thuê tài sản  cùng là 5%.

 

-  Thu nhập từ hoa hồng đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp: Cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp theo hình thức đại lý bán đúng giá, nộp thuế TNCN theo tỷ lệ 5% trên hoa hồng ....

 

Thứ hai, đối với thu nhập từ tiền lương tiền công:

 

Thông tư số 92/2015/TT-BTC đã sửa đổi nhiều nội dung được loại trừ khi xác định thu nhập tính thuế để phù hợp hơn với tình hình thực tiễn. Một số nội dung sửa đổi mang tính nhân văn cao, như:

 

+  Khoản bảo hiểm không bắt buộc, không có tích lũy về phí bảo hiểm như: bảo hiểm sức khoẻ, bảo hiểm tử kỳ (không bao gồm sản phẩm tử kỳ có hoàn phí),...

 

+Khoản chi về phương tiện đưa đón người lao động từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại;

 

+Khoản tiền chi đám hiếu, hỉ cho bản thân và gia đình người lao động theo quy định chung của tổ chức, cá nhân trả thu nhập và phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.....      

 

Thứ ba, đối với một số khoản  thu nhập về đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, chuyển nhượng bất động sản, trúng thưởng

 

+ Thu nhập về đầu tư vốn: Không tính vào thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn đối với lợi tức của doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên như trước đây;

 

+ Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán: áp dụng thống nhất một phương pháp tính thuế 0,1% trên giá chuyển nhượng:

 

+ Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản: áp dụng thống nhất một phương pháp tính thuế 2% trên giá chuyển nhượng:

 

+Thu nhập từ trúng thưởng: không thu thuế TNCN đối với trúng thưởng Casino của cá nhân mà chuyển sang điều tiết tập trung ở thuế TTĐB.

 

Do có nhiều nội dung thay đổi, nên để thực hiện hiện tính toán, nộp thuế TNCN, thì ngoài Luật thuế TNCN, Luật sửa đổi bổ sung; Nghị định gốc và Nghị định sửa đổi bổ sung, còn phải tham khảo 5 Thông tư gồm:

 

- Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân,

 

-Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 hướng dẫn về quản lý thuế

 

- Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014

 

- Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014

 

-Thông tư số 92/2015/TT-BTC  ngày 15/6/2015

 

Để giúp cho cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ công chức thuế, triển khai thực hiện các văn bản pháp quy về thuế TNCN, Hội tư vấn thuế ấn hành cuốn sách “HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ÁP DỤNG TỪ NĂM 2015”

 

Sách được biên soạn theo dạng hỏi đáp theo từng tình huống cụ thể, có giải thích chi tiết, ví dụ minh họa về cả chính sách, cũng như hướng dẫn biểu mẩu kê khai, nộp thuế GTGT, TNCN, quyết toán thuế TNCN cho từng loại thu nhập cụ thể được quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC và các Thông tư sửa đổi bổ sung nêu trên. Trong đó các nội dung sửa đổi bổ sung được in nghiêng.

 

Do có nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện, nên rất khó phân biệt các nội dung nào được thay thế, sửa đổi bổ sung. Ban biên tập đã lồng ghép các sửa đổi bổ sung tại 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC; số 151/2014/TT-BTC và Thông tư số 92/2015/TT-BTC vào Thông tư gốc số 111/2013/TT-BTC.

 

Hội Tư vấn thuế Việt Nam, xin trân trọng gửi tới bạn đọc cuốn sách này và hy vọng sách sẽ là cẩm nang giúp bạn đọc hiểu các thay đổi về thuế thuế TNCN (riêng cá nhân kinh doanh bao gồm cả thuế GTGT) một cách thuận tiện, dễ dàng và mang tính hệ thống nhất).

 

Trong quá trình biên soạn khó tránh khỏi các thiếu sót, Hội Tư vấn thuế Việt Nam mong muốn nhận được các ý kiến đóng góp, phản hồi của bạn đọc để sản phẩm có chất lượng hơn, hiệu quả hơn.

 

 

Hội tư vấn Thuế mới phát hành cuốn sách bằng tiếng Anh: “Vietnam Corporate Income Tax Guide 2015” do soạn giả Nguyễn Văn Nam, chuyên gia Thuế với 22 năm kinh nghiệm làm việc tại Big 4, phối hợp cùng Văn phòng Hội biên tập.

 

Sách được biên tập với những hướng dẫn nội dung cơ bản về chính sách và quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của Việt Nam và từ đó hướng dẫn độc giả làm quen với thuế TNDN và nhận thức được nghĩa vụ thuế ảnh hưởng tới doanh nghiệp của họ như thế nào.

 

Cuốn sách này dựa trên các văn bản luật, quy định và hướng dẫn trong lĩnh vực thuế có hiệu lực tại thời điểm ngày 30 tháng 8 năm 2015.

 

Sách bán với giá 500.000 VNĐ/cuốn (miễn phí giao nhận), hội viên của Hội và khách hàng mua nhiều được giảm với giá còn 300.000 VNĐ/cuốn. 

 

SÁCH KẾ TOÁN

 

SÁCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA (Ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) - Giá: 320.000 VNĐ

CÁC BẠN KẾ TOÁN ĐANG ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN THEO QUYẾT ĐỊNH 48/2006/QĐ-BTC CẦN TRANG BỊ NGAY QUYỂN SÁCH NÀY VÌ:

 

·        Thông tư 133/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành lần này hoàn toàn không hướng dẫn cụ thể, chi tiết các nghiệp vụ kinh tế phát sinh mà chỉ gồm các quy định chung. Do đó, để hiểu thấu đáo và vận dụng đúng với tin thần đổi mới trong cách tiếp cận chính sách của Ban soạn thảo, vận dụng phù hợp với thực tiễn phát sinh tại doanh nghiệp, thay đổi tư duy và cách làm của người làm kế toán, hạn chế tối đa việc sai sót, gây thiệt hại nghiêm trọng, dẫn đến hệ lụy không mong muốn cho những doanh nghiệp làm ăn đàng hoàng, đứng đắn;

 

·        Thông tư 133/2016/TT-BTC mang tính cởi mở, linh hoạt cao, đưa ra nhiều lựa chọn cho doanh nghiệp, CĐKT SME chỉ quy định về nguyên tắc kế toán mà không quy định chi tiết các bút toán, SME sẽ được tự quyết định các bút toán ghi sổ sao cho phù hợp nhất với quy trình luân chuyển chứng từ và thói quen của mình miễn là trình bày BCTC đúng quy định. Chính vì lẽ đó, Kế toán doanh nghiệp muốn thực hiện tốt công việc cho doanh nghiệp phải tìm hiểu đạo lý, phải tham khảo các nội dung hướng dẫn nghiệp vụ trong bộ sách hướng dẫn này để vận dụng vào thực tế phát sinh tại doanh nghiệp mình;

 

·        Thông tư 133/2016/TT-BTC tuyên ngôn mạnh mẽ rằng Kế toán không phục vụ cho mục đích thuế ngay trong nội dung Quy định chung và khẳng định việc hướng đến phục vụ nhu cầu quản trị, điều hành doanh nghiệp. Tuy nhiên, các nội dung cụ thể chỉ có thể tìm thấy thông qua việc nghiên cứu Sách hướng dẫn hoặc tham gia các khóa tập huấn do chính Nhóm soạn thảo trình bày. Lâu nay kế toán tại các đơn vị SME hay quan niệm doanh thu, chi kế toán phải giống doanh thu, chi phí tính thuế hoặc việc xuất hóa đơn phải đi kèm với việc ghi nhận doanh thu… thì nay quan điểm này hoàn toàn được xóa bỏ, thay vào đó Bộ Tài chính mong muốn hướng người làm kế toán phải hiểu rõ đối tượng phục vụ của Kế toán, của BCTC là các nhà quản trị, các Ông/bà Chủ…

 

·        Nhóm soạn thảo hiểu rằng để xóa bỏ thói quen đã in sâu vào tiềm thức của những người làm kế toán là điều không dễ dàng nhưng nếu bây giờ không đặt viên gạch đầu tiên thì mãi mãi chúng ta sẽ không có một ngôi nhà. Chính vì thế ACE làm kế toán hãy hiểu và thực hiện đúng với lời hiệu triệu này của BTC.

 

·        Thông tư 133/2016/TT-BTC không hướng dẫn kỹ thuật ghi chép trên sổ kế toán và phương pháp, kỹ thuật trình bày BCTC,… toàn bộ các nội dung này được thể hiện trong Sách Chế độ Kế toán do Vụ chế độ Kế toán, Bộ Tài chính phát hành. Như chúng ta đã biết sản phẩm cuối cùng của kế toán là thông tin được công bố trên BCTC. Người ta chỉ công bố BCTC chứ không ai công bố sổ kế toán. Vì vậy, mấu chốt là các thông tin trên BCTC phải trung thực, minh bạch và được trình bày nhất quán chứ không phải việc ghi Nợ hay Có trên các bút toán.

 

Sách Chế độ kế toán doanh nghiệp
Gồm 6 vấn đề cốt lõi gồm: Điểm mới của chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính; Quy định chung về chế độ kế toán doanh nghiệp; Hệ thống chứng từ kế toán; Sổ kế toán và hình thức kế toán; Báo cáo tài chính doanh nghiệp; Báo cáo tài chính hợp nhất (Theo Thông tư 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính).
 
Giá : 230.000 VND

 

 

 

Sách Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp 
Được kết cấu theo 3 chương, mục cơ bản gồm: Những điểm mới về hệ thống tài khoản kế toán DN theo Thông tư 200/2014/TT-BTC; Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp; Sơ đồ kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu.
 
Giá : 270.000 VND

 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Hội Tư vấn thuế Việt Nam – P1005, Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 

Điện thoại: 043.972.6442; Chị Lan: 0934.696.646

 

Email: hoituvanthuevietnam@gmail.com 

 

ĐĂNG KÝ MUA SÁCH


Thành viên

Hội Tư Vấn Thuế Việt Nam - Vietnam Tax Consultants' Association

Địa chỉ: Phòng 1005 và 1007, tầng 10, Tòa nhà VTC Online - số 18 đường Tam Trinh, phường Minh Khai, Tp. Hà Nội  
Điện thoại: (+84-24) 3972.6442 - Fax: (+84-24) 3971.2201 
Email:
Hoituvanthuevietnam@gmail.com Hoặc 
Hoituvanthue@yahoo.com

Thiết kế web: CTG