Đăng ký hội viên Đăng nhập Facebook VTCA

 

Danh mục
Đối tác

Liên kết
Bộ đếm truy cập
09/06/2017 02:37:25 PM

Tình huống thuế TTĐB_Số 7.2017

Câu 1: Công ty tôi kinh doanh mặt hàng rượu, xin được hỏi thêm một số vấn đề liên quan đến Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng này như sau:

-         Thuế TTĐB chỉ áp với hàng hóa của các đơn vị trực tiếp xuất nhập khẩu/sản xuất rượu có đúng không?

-         Thuế TTĐB không áp với hàng hóa của các đơn vị trung gian kinh doanh rượu (như các đại lý, nhà hàng…), có đúng không?

-         Các chi nhánh hạch toán phụ thuộc khi nhập rượu từ công ty mẹ (là đơn vị nhập khẩu trực tiếp) về để kinh doanh thì:

·        Công ty mẹ phải xuất hóa đơn khi xuất hàng cho chi nhánh có đúng không?

·        Chi nhánh không bị áp thuế TTĐB cho các sản phẩm rượu mà mình bán ra có đúng không?

 

Trả lời:

- Các đơn vị trực tiếp xuất nhập khẩu/ sản xuất rượu chịu  thuế TTĐB với thuế suất theo quy định.

- Các đơn vị trung gian kinh doanh rượu (như các đại lý, nhà hàng…), không chịu thuế TTĐB mà chịu thuế GTGT .

- Các chi nhánh hạch toán phụ thuộc khi nhập rượu từ công ty mẹ (là đơn vị nhập khẩu trực tiếp) về để kinh doanh thì:

     · Công ty mẹ có thể  xuất hóa đơn hoặc phiếu vận chuyển nội bộ khi xuất hàng cho chi nhánh.

     · Chi nhánh bán các sản phẩm rượu từ công ty mẹ phải nộp thuế TTĐB cho các sản phẩm rượu mà mình bán ra và được khấu trừ thuế TTĐB đầu vào (ở khâu nhập khẩu) theo quy định tại Thông tư số 195/2015/TT-BTC, ngày 24/11/2015 của  Bộ Tài chính  Hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016; cụ thể như sau:  Người nộp thuế TTĐB đối với hàng hóa chịu thuế TTĐB nhập khẩu (trừ xăng các loại) được khấu trừ số thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu khi xác định số thuế TTĐB phải nộp bán ra trong nước. Số thuế TTĐB được khấu trừ tương ứng với số thuế TTĐB của hàng hóa chịu thuế TTĐB nhập khẩu bán ra và chỉ được khấu trừ tối đa bằng tương ứng số thuế TTĐB tính được ở khâu bán ra trong nước.

 

Câu 2: Dịch vụ ngâm bùn khoáng và dịch vụ Spa có thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB không?

 

Trả lời:

Tại công văn số 277/TCT-CS ngày 20/01/2016 Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

1. Đối với dịch vụ ngâm bùn khoáng

Tại điểm b Khoản 2 Điều 2 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14/11/2008 quy định về đối tượng chịu thuế:

"b) Kinh doanh mát-xa (massage), ka-ra-ô-kê (karaoke)";

Căn cứ hướng dẫn nêu trên và theo trình bày của Cục Thuế và doanh nghiệp, trường hợp doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ ngâm bùn khoáng và dịch vụ mát-xa (massage), doanh nghiệp đã tách riêng được doanh thu của dịch vụ mát-xa và doanh thu của dịch vụ ngâm bùn khoáng thì doanh thu của dịch vụ mát-xa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

2. Đối với dịch vụ Spa

Căn cứ danh mục các loại hàng hóa, dịch vụ chịu thuế Tiêu thụ đặc biệt được quy định tại Điều 2 Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14/11/2008  thì dịch vụ Spa không thuộc danh mục các dịch vụ chịu thuế TTĐB, dịch vụ mát-xa thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB.

 

 

 

 


Thành viên

Hội Tư Vấn Thuế Việt Nam - Vietnam Tax Consultants' Association

Địa chỉ: Phòng 909 và 910, Tầng 9, Tòa nhà Tổng Cục Thuế, 123 Lò Đúc, P. Đống Mác, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (+84-24) 3972.6442 - Fax: (+84-24) 3971.2201 
Email:
Hoituvanthuevietnam@gmail.com Hoặc 
Hoituvanthue@yahoo.com

Thiết kế web: CTG