Đăng ký hội viên Đăng nhập Facebook VTCA

 

Danh mục
Đối tác

Liên kết
Bộ đếm truy cập
09/14/2013 10:19:27 AM

Văn kiện Đại hội lần II Hội tư vấn thuế Việt Nam - Nhiệm kỳ 2013 - 2018

1. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc khóa II, nhiệm kỳ 2013-2018 - VTCA

(Tải về)

2. Nghị quyết kỳ họp thứ I ban chấp hành Hội tư vấn thuế việt nam nhiệm kỳ II

(Tải về)

3. Chương trình hành động Hội tư vấn thuế Việt Nam nhiệm kỳ II (2013 - 2018)

(Tải về) 

4. Báo cáo kết quả Đại hội Nhiệm kỳ II và phê duyệt Điều lệ Hội gửi Bộ Nội Vụ

(Tải về)

5. Các bài tham luận tại Đại Hội

(Tải về)

6. Báo cáo kết quả 5 năm hoạt động - Hội tư vấn thuế Việt Nam

(Tải về)

7. Thông tin về BCH nhiệm kỳ II

(Tải về)


Thành viên

Hội Tư Vấn Thuế Việt Nam - Vietnam Tax Consultants' Association

Địa chỉ: Phòng 1005 và 1007, tầng 10, Tòa nhà VTC Online - số 18 đường Tam Trinh, phường Minh Khai, Tp. Hà Nội  
Điện thoại: (+84-24) 3972.6442 - Fax: (+84-24) 3971.2201 
Email:
Hoituvanthuevietnam@gmail.com Hoặc 
Hoituvanthue@yahoo.com

Thiết kế web: CTG