ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN


Chọn loại hội viên cần đăng ký: Cá nhân chính thức Cá nhân liên kết Tập thể chính thức Tập thể liên kết
Họ và tên / Người đại diện (*):
Giới tính (*):
Ngày sinh (*):
Số chứng minh thư (*):
Số chứng chỉ hành nghề về thuế:
Đơn vị công tác:
Địa chỉ công tác:
Chức vụ:
Trình độ chuyên môn:
Học hàm, học vị
Địa chỉ nhà riêng (*):
Điện thoại cá nhân (*):
Email cá nhân (*):
Thâm niên làm việc trong lĩnh vực tư vấn thuế:
Chọn ảnh làm thẻ hội viên (3x4) (*):
Bạn hãy chọn file ảnh 3x4 để làm ảnh thẻ hội viên
Chọn ảnh bằng cấp hoặc chứng chỉ:
Ghi chú: Trường (*) là trường bắt buộc


<< Về trang chủ