Ngừng sản xuất do dịch, được trừ chi phí khấu hao khi tính thuế

03/31/2021 10:07:11 AM
Năm 2020 vì dịch bệnh nên công ty bà Trịnh Thu Hường nghỉ và không sản xuất thêm hàng hóa, chỉ tiêu thụ hàng tồn của 2019.

 

 
tính thuế
Ảnh minh họa.
 

Bà Hường hỏi, chi phí khấu hao máy móc trong năm 2020 và chi phí nhân công 1 tháng đầu năm (chỉ dọn dẹp khu sản xuất) thì có được tính là chi phí được trừ khi tính thuế trong năm 2020 không?

Nếu được trừ thì công ty bà Hường hạch toán vào chi phí quản lý hay chi phí sản xuất? Vì nếu cho vào chi phí máy móc sản xuất thì lại không có sản phẩm sản xuất ra.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn các doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm dừng hoạt động một số tài sản cố định dưới 9 tháng trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020, sau đó tài sản cố định tiếp tục đưa vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì khoản chi phí khấu hao tài sản cố định này được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Về chi phí tiền lương thực hiện theo quy định hiện hành.

 

Theo Thời báo Tài chính