Thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản, chứng khoán, tiền sử dụng đất sụt giảm mạnh

05/09/2023 08:43:37 AM

TCDN - Các khoản thu từ bất động sản, nhà đất, chứng khoán đặc biệt khoản thuế TNCN; thu từ tiền sử dụng đất giảm sâu khiến cho thu nội địa 4 tháng thấp hơn so với cùng kỳ, theo số liệu của Tổng cục Thuế.

Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành cho biết, số thu tháng 4/2023 (tính đến ngày 5/5/2023) là trên 136.190 tỷ đồng, bằng 9,9% dự toán, bằng 82,3% cùng kỳ.

Thu ngân sách nhà nước lũy kế 4 tháng năm 2023 do cơ quan Thuế quản lý (tính đến ngày 5/5/2023) là trên 578.030 tỷ đồng, bằng 42,1% dự toán pháp lệnh, bằng 100,7% cùng kỳ.

Theo ông Mai Xuân Thành, tiến độ các khoản thu ngân sách nhà nước phát sinh khi khai nộp hàng tháng có dấu hiệu giảm qua từng tháng. Cụ thể tháng 1 thu khoảng 95,4 nghìn tỷ; tháng 2 thu khoảng 85,3 nghìn tỷ; tháng 3 thu khoảng 85 nghìn tỷ; tháng 4 thu khoảng 80 nghìn tỷ.

Nhìn trên tổng thể, tiến độ thu ngân sách 4 tháng đầu năm 2023 vẫn đảm bảo tiến độ dự toán và có mức tăng trưởng so với cùng kỳ. Tuy nhiên, thu ngân sách tăng chủ yếu do tháng 1/2023 có nhiều nguồn tạm nộp theo quý, nguồn đột biến và tăng từ các khoản phát sinh thu một lần trong năm, những năm trước đây thu vào quý 4 năm trước thì nay đã thu trong quý 1 năm nay.

“Nếu loại trừ các khoản thu trên thì thu nội địa luỹ kế 4 tháng đầu năm 2023 chỉ bằng 88,7% so cùng kỳ và phần lớn lĩnh vực, khoản thu, sắc thuế đều giảm, cụ thể như: Thu từ bất động sản, nhà đất, chứng khoán sụt giảm mạnh”, lãnh đạo Tổng cục Thuế cho hay.

Cụ thể, thuế TNCN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản chỉ bằng 41,9% so cùng kỳ; Thuế TNCN từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán chỉ bằng 50% so cùng kỳ; Lệ phí trước bạ nhà đất chỉ bằng 51,8% so cùng kỳ;...

Bên cạnh đó, thu từ tiền sử dụng đất giảm sâu qua các tháng (bình quân quý 4/2022 đạt khoảng 15.600 tỷ đồng/tháng trong khi bình quân 4 tháng đầu năm 2023 chỉ đạt khoảng 8.000 tỷ đồng/tháng); thu thuế GTGT chỉ bằng 91,3% so với cùng kỳ cho thấy cầu tiêu dùng có dấu hiệu suy giảm; thu thuế TTĐB chỉ bằng 91% cùng kỳ.

Trong thời gian tới, quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành cho biết, Tổng cục Thuế sẽ tập trung rà soát, tổ chức triển khai các giải pháp công tác thuế: quản lý thu, chống thất thu, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, thu hồi nợ đọng thuế. Bám sát và đánh giá tình hình kinh tế trong nước, thế giới; phân tích, nhận định những tác động từ những chính sách tài khóa tiền tệ mà các nước thực hiện đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong nước để kịp thời tham mưu cho Bộ Tài chính, Chính phủ có kịch bản, giải pháp chủ động trong điều hành thu ngân sách nhà nước.

Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ngân sách nhà nước năm 2023, đặc biệt là là các dự án công nghệ thông tin giai đoạn 2021-2025 đã được Bộ phê duyệt; các dự án thuộc chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế tiếp tục triển khai kịp thời, hiệu quả các gói chính sách, giải pháp về thuế để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân phục hồi phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tập trung hoàn thiện các nội dung trình Bộ về thuế tối thiểu toàn cầu theo yêu cầu của Chính phủ, Quốc hội.

T.Phương

taichinhdoanhnghiep.net.vn