HỆ THỐNG VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THUẾ GTGT& HĐCT ÁP DỤNG HIỆN HÀNH
Để giúp cho cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ công chức thuế, triển khai thực hiện các văn bản pháp quy về thuế GTGT, quản lý thuế, hóa đơn chứng từ nêu trên được thuận tiện và dễ hiểu nhất, Hội Tư vấn thuế Việt Nam biên soạn cuốn sách “HỆ THỐNG VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THUẾ GTGT& HĐCT ÁP DỤNG HIỆN HÀNH”.
Sách được biên soạn theo dạng hỏi đáp theo từng tình huống cụ thể, có giải thích chi tiết, ví dụ minh họa. Không chỉ về chính sách, ban biên tập đã tập hợp và hướng dẫn kê khai tất cả các tờ khai, phụ lục, biểu mẫu về thuế GTGT; cách lập hóa đơn chứng từ cho từng trường hợp cụ thể, quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC và các Thông tư sửa đổi bổ sung nêu trên trong từng biểu mẫu, tình huống; so sánh quy định cũ và nội dung được sửa đổi bổ sung; và chỉ ra các nội dung sửa đổi bổ sung cụ thể đến từng câu, từng chữ, từng cụm từ (được in nghiêng).
Giá : 200,000 VND
Ngày phát hành:21/07/2017
Loại:Văn bản khác
Sắc thuế:Nhiều sắc thuế