HƯỚNG DẪN CHÍNH SÁCH THUẾ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT VÀ CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI KINH DOANH CÓ THU NHẬP PHÁT SINH TẠI VIỆT NAM (THUẾ NHÀ THẦU)
HƯỚNG DẪN CHÍNH SÁCH THUẾ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT VÀ CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI KINH DOANH CÓ THU NHẬP PHÁT SINH TẠI VIỆT NAM (THUẾ NHÀ THẦU)Giá : 250,000 VND
Ngày phát hành:08/12/2020
Loại:Sách
Sắc thuế:Thuế nhà thầu