Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử từ tháng 11 năm 2019 và các tình huống giải đáp vướng mắc trong thực thi chính sách thuế
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 31/9/2019 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ, quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 14/11/2019 với nhiều nội dung mới quy định về tiêu chí doanh nghiệp rủi ro sử dụng hóa đơn có mã của cơ quan thuế; nội dung lập hóa đơn, thay thế hóa đơn điện tử sai sót; chuyển dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế...
Ngày 20/9/2019 Bộ Tài chính cũng đã ban hành Thông tư số 66/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.
Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện các Luật thuế, Nghị định của Chính phủ và các văn bản pháp quy hướng dẫn thực hiện, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ cá nhân kinh doanh thường gặp nhiều khó khăn vướng mắc phát sinh .
Để giúp cho cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ công chức thuế, nắm bắt đầy đủ và triển khai thực hiện các văn bản pháp quy về hóa đơn điện tử, giao dịch điện tử nêu trên được kịp thời, thuận tiện và dễ hiểu nhất, đồng thời nắm bắt các trường hợp vướng mắc về thuế GTGT, TNDN, TNCN, các vấn đề liên quan đến giá chuyển nhượng và các vướng mắc khác về thuế, giảm thiểu các rủi ro trong thực hiện các Luật Thuế đồng thời giúp các Doanh nghiệp giải đáp những vấn đề vướng mắc phát sinh trong tuân thủ pháp luật thuế, Hội Tư vấn thuế Việt Nam biên soạn cuốn sách “HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TỪ THÁNG 11 NĂM 2019 VÀ CÁC TÌNH HUỐNG GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC TRONG THỰC THI CHÍNH SÁCH THUẾ”
Sách được biên soạn theo dạng hỏi đáp với từng tình huống cụ thể, có giải thích chi tiết, trả lời theo từng vần đề và kèm ví dụ minh họa, biểu mẫu kê khai.
Các tình huống vướng mắc được Bộ tài chính, Tổng cục thuế hướng dẫn xử lý cụ thể về chính sách, quản lý thuế, phí và hóa đơn chứng từ qua thực tế phát sinh… dưới dạng các câu hỏi tình huống.
Để thuận lợi cho việc tra cứu, sử dụng thông tin; ngoài câu hỏi tình huống chúng tôi đã hệ thống các văn bản pháp quy liên quan: Nghị định số 119/2018/NĐ-CP, Thông tư số 68/2019/TT-BTC, Thông tư số 66/2019/TT-BTC, công văn số 4178/TCT-CS ngày15/10/2019 của Tổng cục Thuế về một số nội dung của Thông tư 68/2019/TT-BTC
Hội Tư vấn thuế Việt Nam xin trân trọng gửi tới bạn đọc ấn phẩm này và hy vọng cuốn sách sẽ là cẩm nang giúp bạn đọc hiểu các thay đổi hóa đơn điện tử, giao dịch điện tử thật thuận tiện, nhanh chóng, đồng thời tháo gỡ kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình tuân thủ chính sách pháp luật thuế.
Giá bán 250.000đ/cuốn, đối với Hội viên: 200.000đ/cuốn.

Giá : 250,000 VND
Ngày phát hành:
Loại:Văn bản khác
Sắc thuế:Hóa đơn chứng từ