THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP, THUẾ NHÀ THẦU ÁP DỤNG HIỆN HÀNH & CÁC TÌNH HUỐNG GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC
Để giúp cho cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ công chức thuế, triển khai thực hiện các văn bản pháp quy về thuế TNDN, thuế nhà thầu nêu trên được thuận tiện và dễ hiểu nhất, Hội Tư vấn thuế Việt Nam biên soạn cuốn sách “THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP, THUẾ NHÀ THẦU ÁP DỤNG HIỆN HÀNH & CÁC TÌNH HUỐNG GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC”
Sách được biên soạn theo dạng hỏi đáp với từng tình huống cụ thể, có giải thích chi tiết, ví dụ minh họa. Đặc biệt, trong từng tình huống nêu rõ quy định mới áp dụng được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư nào, thời điểm nào; so sánh quy định cũ và nội dung được sửa đổi bổ sung và chỉ ra các nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể đến từng câu, từng chữ, từng cụm từ (được in nghiêng).
Ngoài hướng dẫn về chính sách, Hội Tư vấn thuế còn tập hợp, hướng dẫn biểu mẫu kê khai thuế TNDN quy định tại Thông tư 156/2013/TT-BTC, đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC; Thông tư số 151/2014/TT-BTC và Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài chính.
Sách cũng tập hợp các công văn của Bộ tài chính, Tổng cục thuế trả lời xử lý vướng mắc thực tế phát sinh về thuế TNDN, thuế Nhà thầu dưới dạng các câu hỏi tình huống.
Để thuận lợi cho việc tra cứu, sử dụng thông tin; Chúng tôi đã hệ thống nội dung Thông tư hướng dẫn về thuế TNDN trên cơ sở Thông tư gốc số 78/2014/TT-BTC đã lồng ghép các sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC; Thông tư số 151/2014/TT-BTC, Thông tư số 96/2015/TT-BTC, Quyết định số 2465/QĐ-BTC, Thông tư số 130/2016/TT-BTC và Thông tư số 25/2018/TT-BTC.
Hội Tư vấn thuế Việt Nam xin trân trọng gửi tới bạn đọc ấn phẩm này và hy vọng cuốn sách sẽ là cẩm nang giúp bạn đọc hiểu các thay đổi về thuế TNDN, thuế nhà thầu một cách thuận tiện, dễ dàng và mang tính hệ thống.
Trong quá trình biên soạn khó tránh khỏi các thiếu sót, Hội Tư vấn thuế Việt Nam mong muốn nhận được các ý kiến đóng góp, phản hồi của bạn đọc để sản phẩm có chất lượng hơn, hiệu quả hơn.Giá : 300,000 VND
Ngày phát hành:13/07/2018
Loại:Sách
Sắc thuế:Thuế TNDN