Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Trung Kiên

Khi mã số định danh cá nhân được cấp cho toàn bộ dân cư, thì sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Tổng cục Thuế đã sử dụng dịch vụ kết nối, chia sẻ với CSDL quốc gia về dân cư của Bộ Công an để truy vấn thông tin mã định danh của cá nhân, qua đó đánh giá thực trạng dữ liệu mã số thuế cá nhân.

Ông Đặng Ngọc Minh khẳng định, qua đánh giá thực trạng rà soát dữ liệu cần thực hiện rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân, hướng tới mục tiêu sử dụng mã số định danh cá nhân làm mã số thuế; có kết nối chia sẽ dữ liệu với CSDL quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, các hệ thống giải quyết TTHC phục vụ giải quyết TTHC trong lĩnh vực thuế theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại Đề án 06.

Việc Tổng cục Thuế tổ chức hội nghị để quán triệt toàn ngành thể hiện quyết tâm vào cuộc của ngành Thuế trong việc chuẩn hoá CSDL; đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, tổ chức chi trả thu nhập; UNBD phường/xã trong tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế.

“Trong thời giai tới, toàn ngành cần tuyên truyền rõ việc phối hợp giữa cơ quan thuế với các tổ chức có liên quan trong việc rà soát dữ liệu mã số thuế cá nhân, để tránh việc các đối tượng lợi dụng, nhân danh cơ quan thuế để yêu cầu người nộp thuế cung cấp thông tin như đã xảy ra thời gian vừa qua” - ông Đặng Ngọc Minh chỉ đạo.