Đại diện Cục Thuế Cần Thơ cho hay, để chống thất thu thuế hoạt động chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ đã giao Giám đốc Sở Tư pháp có văn bản chỉ đạo Phòng Công chứng, Văn phòng Công chứng trên địa bàn toàn thành phố hàng tháng có trách nhiệm cung cấp cho cơ quan thuế danh sách tổ chức cá nhân có hợp đồng mua bán, cho thuê nhà, cho thuê mặt bằng, cho thuê khách sạn theo từng quận, huyện để cơ quan thuế tiến hành đôn đốc các tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai và nộp thuế.

Văn Tuấn