Cục Thuế TP Hà Nội gửi thư cảnh báo tình trạng giả danh cơ quan thuế để thực hiện hành vi lừa đảo

04/10/2024 02:44:40 PM

Cục Thuế TP Hà Nội cho biết, trong thời gian vừa qua, ngành Thuế nói chung và Cục Thuế TP Hà Nội nói riêng đã liên tục tuyên truyền và đưa ra cảnh báo về tình trạng giả danh cán bộ thuế, cơ quan thuế để thực hiện hành vi lừa đảo người nộp thuế nhưng vẫn có trường hợp mắc bẫy các đối tượng này đặc biệt trong giai đoạn tháng cao điểm quyết toán thuế. Trước tình hình đó, Cục Thuế TP Hà Nội đã có Thư cảnh báo tình trạng giả danh cán bộ thuế, cơ quan Thuế để thực hiện hành vi lừa đảo người nộp thuế.

Cổng TTĐT Tổng cục Thuế xin giới thiệu toàn văn Thư cảnh báo:

Tổng Cục Thuế