Dự thảo luật thuế GTGT sửa đổi

05/14/2024 09:48:33 AM

26 nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT được giữ nguyên nhưng các đối tượng không chịu thuế đã được thu hẹp lại. Dịch vụ xuất khẩu có thể chịu thuế 10% thay vì 0% như hiện nay. Đây là một vài điều đáng chú ý trong dự thảo luật thuế GTGT sửa đổi đang chuẩn bị trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 7.

Click để xem nội dung