Hướng dẫn hội viên đặt câu hỏi của mục Tư vấn hỏi đáp

06/03/2015 10:26:29 AM

HƯỚNG DẪN ĐẶT CÂU HỎI TRỰC TIẾP

TRÊN WEBSITE: WWW.VTCA.VN

 

Bước 1: Đối với trường hợp đã là Hội viên Hội Tư vấn thuế Việt Nam. Click vào mục Đăng nhập ở góc phải màn hình: 

 

 

Đối với trường hợp chưa là Hội viên Hội Tư vấn thuế Việt Nam, bạn chưa thể tham gia đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời tại đây. Hãy Click vào mục Đăng ký hội viên để tham gia là Hội viên của Hội.

 

 

Bước 2: Di chuyển con trỏ vào mục Tư vấn Hỏi đáp è Chọn sắc thuế cần đặt câu hỏi

 

 

Bước 3: Tại mỗi sắc thuế, Hội viên đều có thể xem được các câu hỏi của các hội viên khác cùng sắc thuế. Và có thể đặt câu hỏi mới như hướng dẫn ở hình dưới đây:

 

 

Bước 4: Điền đầy đủ thông tin vào các ô thông tin cũng như nội dung câu hỏi

 

 

Sau khi nhận được câu hỏi, Ban quản trị sẽ chuyển câu hỏi đến bộ phận tư vấn. Khi có câu trả lời, Hội viên sẽ nhận được câu trả lời qua email và Hội viên có thể xem trực tiếp trên website.

 

Theo VTCA