Infographics: Ngành Thuế đã tiếp nhận, xử lý 7,78 tỷ hóa đơn điện tử

06/10/2024 01:02:03 PM

(TBTCO) - Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tính từ khi triển khai đến hết 17/5/2024, số lượng hóa đơn điện tử cơ quan thuế tiếp nhận và xử lý ước đạt 7,78 tỷ hóa đơn, trong đó có 2,16 tỷ hóa đơn có mã và 5,62 tỷ hóa đơn không mã.
Phương Anh
thoibaotaichinhvietnam.vn