Không phải cung cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi làm thủ tục thuế

03/29/2023 09:51:21 AM

(TBTCO) - Tổng cục Thuế vừa chỉ đạo cơ quan thuế các cấp tuyệt đối không yêu cầu người nộp thuế cung cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy. Theo đó, các thủ tục hành chính thuế có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy được thay thế bằng việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú trong cơ sở quốc gia về dân cư theo quy định.

Tổng cục Thuế cho biết, thực hiện yêu cầu của Chính phủ, Bộ Tài chính về việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, Tổng cục Thuế vừa có văn bản số 918/TCT-VP về tiếp nhận, trả kết quả các thủ tục hành chính (TTHC) thuế liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, theo đó yêu cầu cục thuế các địa phương thực hiện nghiêm việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy trong tiếp nhận và giải quyết TTHC tại văn phòng cục thuế và các chi cục thuế trên địa bàn, đảm bảo đúng quy định của Luật Quản lý thuế, quy trình của ngành, tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Người nộp thuế không phải cung cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi làm thủ tục thuế. Ảnh: TL

Tổng cục Thuế chỉ đạo, tuyệt đối không yêu cầu người nộp thuế cung cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy. Các TTHC thuế có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy được thay thế bằng việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú trong cơ sở quốc gia về dân cư theo quy định.

Cơ quan thuế các cấp cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến bằng các hình thức phù hợp để người nộp thuế biết việc không yêu cầu cung cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện các TTHC thuế theo quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị cục thuế các tỉnh thành phố gửi văn bản về Tổng cục Thuế (qua văn phòng) để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Từ ngày 1/1/2023, các TTHC, dịch vụ công có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy được thay thế bằng việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 104/2022 của Chính phủ, có hiệu lực từ 1/1/2023.

Theo đó, cơ quan có thẩm quyền, cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công phải khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công.

Trường hợp không thể khai thác được thông tin cư trú của công dân, có thể yêu cầu công dân nộp bản sao hoặc xuất trình một trong các giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú gồm: thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân, giấy xác nhận thông tin về cư trú, giấy thông báo số định danh cá nhân.

 

Văn Tuấn

thoibaotaichinhvietnam.vn