Mở lớp cập nhật kiến thức online tháng 12 năm 2022

12/01/2022 02:51:24 PM

THÔNG BÁO

V/v mở lớp cập nhật kiến thức online tháng 12 năm 2022

 

Để cập nhật kiến thức về thuế cho các cá nhân có chứng chỉ hành nghề Đại lý thuế theo quy định tại Thông tư số 10/2021/TT-BTC ngày 26/10/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế và giúp cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nắm bắt đầy đủ, kịp thời chính sách chế độ mới như Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn; Nghị định 102/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 125/2020/NĐ-CP; Nghị định 132/2020/NĐ-CP về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết và khai, nộp thuế đối với thương mại điện tử; Quy định về khai, tính, nộp thuế, quyết toán thuế TNCN, thuế GTGT đối với hộ, cá nhân kinh doanh; Quyết toán thuế TNCN năm 2022.

Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA) tổ chức 02 lớp cập nhật kiến thức (lớp 16 và lớp 17) vào ngày 02 và 03/12/2022, với thời gian, nội dung cụ thể như sau:

 

I. Lớp CNKT số 16 ngày 02/12/2022:

1) Thời gian: 01 ngày, Thứ Sáu, ngày 02/12/2022; Sáng từ 8h00-12h00, chiều từ 13h30-17h30.

2) Nội dung cập nhật: 08 giờ kiến thức thuế

* Buổi sáng:

- Lưu ý quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết theo Nghị định 132/2020/NĐ-CP của Chính phủ; Lưu ý về kê khai, tính nộp thuế đối với thương mại điện tử theo quy định pháp luật về quản lý thuế.

 - Trao đổi, giải đáp vướng mắc.

*Giảng viên: Ông Bùi Ngọc Tuấn, Phó Tổng giám đốc phụ trách Dịch vụ Thuế, Deloitte Việt Nam- Giảng viên VTCA.

* Buổi chiều:

- Một số lưu ý về: Xử lý hóa đơn điện tử có sai sót liên quan khai bổ sung hồ sơ khai thuế theo pháp luật quản lý thuế;

- Lưu ý nội dung xử phạt VPHC về thuế, hóa đơn của Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính Phủ; Nghị định 102/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 125/2020/NĐ-CP.

 - Trao đổi, giải đáp vướng mắc.

*Giảng viên: Ông Nguyễn Hữu Tân- Chuyên viên cao cấp, Chánh VP VTCA, nguyên phó Vụ trưởng Chính sách – TCT.

*Đường link đăng ký lớp CNKT số 16 ngày 02/12/2022:

https://docs.google.com/forms/d/1O3zb970LF_imEnM8nnTF2Qr53PR3cTqw_IP9T66F8pc/edit

 

          II. Lớp CNKT số 17 ngày 03/12/2022:

1) Thời gian: 01 ngày, Thứ Bảy, ngày 03/12/2022; Sáng từ 8h00-12h00, chiều từ 13h30-17h30.

) Nội dung cập nhật:

*Buổi sáng: 4h kiến thức về pháp luật thuế

- Những lưu ý về khai, tính nộp thuế thuế thu nhập cá nhân, thuế GTGT đối với Hộ, cá nhân kinh doanh;

- Lưu ý về quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2022.

 - Trao đổi, giải đáp vướng mắc.

*Giảng viên:

Bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội, Trọng tài viên Trọng tài quốc tế VIAC, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

*Buổi chiều: 4h kiến thức kế toán

- Những nội dung cần lưu ý khi hạch toán kế toán, lập BCTC theo qui định hiện hành;

- Công tác kế toán đối với hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo phương pháp kê khai qui định tại TT 40/2021/TT/BTC;

- Lưu ý sự khác biệt giữa chế độ kế toán và chính sách thuế trong lập BCTC.

- Trao đổi, giải đáp vướng mắc.

*Giảng viên:

- Thạc sỹ Phạm Thị Loan – Trưởng Phòng, Cục Quản lý giám sát Kế toán, Kiểm toán – BTC.

*Đường link đăng ký lớp CNKT số 17 ngày 03/12/2022:

https://docs.google.com/forms/d/1vV5RQTQ2sGgOeTcNQzSpNliYI-v2mODmnB7W__J25gk/edit#settings

 

III. Hình thức cập nhật: Trực tuyến trên ứng dụng Zoom.

(Cài đặt ứng dụng Zoom Cloud meeting trên điện thoại hệ iOS hoặc hệ Androi, hoặc tải và cài đặt phần mềm ứng dụng này từ web về máy tính cá nhân).

IV. Thành phần mời dự cập nhật kiến thức

- Giám đốc doanh nghiệp, Giám đốc tài chính, kế toán các DN và tổ chức, cá nhân có quan tâm đến thuế.

- Nhân viên đại lý thuế và người có chứng chỉ hành nghề Kế toán hoặc ĐLT.

- Đối với cá nhân có chứng chỉ ĐLT, sau khi tham dự lớp cập nhật, Hội Tư vấn thuế sẽ cấp Giấy xác nhận số giờ cập nhật theo quy định của Tổng cục Thuế

V. Phí tham dự:

Trong điều kiện còn khó khăn do dịch Covid-19, Hội Tư vấn Thuế Việt Nam hỗ trợ kinh phí cho hội viên, học viên tham dự 200.000đ/hv. Mức phí tham dự còn:

 *Học viên: 500.000đ/người/ngày.

 *Hội viên VTCA: 400.000đ/người/ngày. Áp dụng cho hội viên đã nộp hội phí đến năm 2022.

- Học viên có Chứng chỉ nội dung chuyển tiền ghi như sau:

Họ và tên [dấu cách] số chứng chỉ [dấu cách] Lớp 16 (nếu tham gia ngày 02/12)

Họ và tên [dấu cách] số chứng chỉ [dấu cách] Lớp 17 (nếu tham gia ngày 03/12)

Họ và tên [dấu cách] số chứng chỉ [dấu cách] Lớp 16 và 17 (nếu tham gia cả 2 ngày 02 và 03/12)

- Học viên không có Chứng chỉ nội dung chuyển tiền ghi như sau:

Họ và tên [dấu cách] số di động [dấu cách] Lớp 16 (nếu tham gia ngày 02/12)

Họ và tên [dấu cách] số di động [dấu cách] Lớp 17 (nếu tham gia ngày 03/12)

Họ và tên [dấu cách] số di động [dấu cách] Lớp 16 và 17 (nếu tham gia cả 2 ngày 02 và 03/12)

VTCA sẽ gửi tài liệu học, đường link phòng học trực tuyến qua Zoom, ID lớp học và mật khẩu đến học viên/hội viên qua email.

* Hình thức thanh toán: Bằng chuyển khoản

          + Tên Tài khoản: Hội Tư vấn Thuế Việt Nam

          + Số Tài khoản: 2111 0000 295 441

          + Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hà Nội.

VI. Thời gian đăng ký: Hoàn thành đăng ký, chuyển khoản trước 17 giờ ngày 30/11/2022

Để biết thêm thông tin đề nghị liên hệ Văn phòng Hội Tư vấn thuế Việt Nam, Website: www.vtca.vn; email: [email protected].

Điện thoại: 02439726442 hoặc: 0934696646 (chị Lan).

VII. Lưu ý quan trọng:

* Theo quy định tại Điểm 3, Điều 18, Chương IV, Thông tư 10/2021/TT-BTC ngày 26/01/2021 về hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế quy định:

3. Không bắt buộc phải cập nhật kiến thức đối với người được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế đăng ký hành nghề trong thời gian từ ngày được cấp chứng chỉ đến ngày 31/12 của năm tiếp theo năm được cấp chứng chỉ.

          * Theo QĐ 97/QĐ-TCT ngày 24/01/2022 của Tổng Cục Thuế qui định về chương trình khung cập nhật kiến thức của năm 2022 như sau:

“Thời gian cập nhật kiến thức: Tối thiểu 24 giờ/năm. Trong đó:

 - Các quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí và nội dung liên quan đến quản lý thuế: 20 giờ.

          - Các quy định của pháp luật về kế toán doanh nghiệp: 04 giờ.”

Như vậy đối với các cá nhân có chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế được cấp trong năm 2022 thì không bắt buộc phải cập nhật kiến thức trong năm 2022. Các trường hợp khác phải thực hiện CNKT đủ thời gian tối thiểu cho năm 2022 theo quy định tại Thông tư 10/2021/TT-BTC và Quyết định số 97/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế.

Theo cập nhật số liệu Đại lý thuế (ĐLT) theo số lượng được công bố trên trang web Tổng Cục Thuế đến ngày 13/10/2022 là 844 ĐLT, trong đó: ĐLT đang hành nghề: 698, ĐLT tạm đình chỉ: 90, ĐLT bị thu hồi: 56, trong đó có những ĐLT bị tạm đình chỉ với sơ suất là do chưa cập nhật đủ giờ cho việc hành nghề ĐLT theo qui định, vì vậy đề nghị các Anh/ Chị là cá nhân hành nghề lưu ý cập nhật đầy đủ số giờ để tránh ĐLT bị đình chỉ, ảnh hưởng đến hoạt động hành nghề của các Anh/Chị và của ĐLT.

* Đối với các cá nhân có chứng chỉ ĐLT, sau khi tham dự lớp cập nhật, Hội Tư vấn thuế sẽ cấp Giấy xác nhận số giờ cập nhật. Giấy xác nhận được cấp dựa trên thông tin các học viên đăng ký. Để tránh sai sót trong việc cấp Giấy xác nhận cho học viên, không ảnh hưởng đến hoạt động hành nghề, đề nghị học viên lưu ý đăng ký/cung cấp đúng theo thông tin được cấp trên chứng chỉ hành nghề Đại lý thuế do Tổng cục Thuế cấp (số chứng chỉ, ngày cấp, ngày tháng năm sinh). Các Học viên tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin cung cấp. (Trường hợp học viên nhờ người đăng ký cũng phải kiểm tra, đối chiếu thông tin cho chính xác trước khi gửi).

* Để việc gửi giấy xác nhận cập nhật kiến thức đến học viên thuận lợi, đề nghị học viên khi đăng ký học cung cấp cụ thể địa chỉ nhận Giấy xác nhận. Trường hợp có thay đổi địa chỉ nhận vui lòng gửi email về VTCA chậm nhất 05 ngày sau khi kết thúc lớp học.

Trân trọng!