Sắp hết thời hạn nộp Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2023

09/15/2023 09:27:50 AM

Chỉ còn nửa tháng nữa sẽ hết hạn nộp Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2023 theo Nghị định số 12/2023/NĐ-CP. Người nộp thuế trên cả nước lưu ý kịp thời thực hiện các thủ tục cần thiết để hưởng quyền lợi của mình.

Chỉ còn nửa tháng nữa là hết hạn nộp Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2023 theo Nghị định số 12/2023/NĐ-CP. Ảnh: Thuỳ Linh.

Nghị định số 12/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023 về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023 được ban hành đã tạo điều kiện cho người nộp thuế kịp thời tháo gỡ khó khăn, có cơ hội phục hồi sản xuất và phát triển. Chính vì vậy, ngay khi Nghị định được ban hành, người nộp thuế đã kịp thời nắm bắt, tự xác định đối tượng gia hạn và gửi giấy đề nghị gia hạn theo Nghị định lên cơ quan thuế. 

Để cải cách thủ tục hành chính, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp dễ dàng làm thủ tục gia hạn, Nghị định số 12/2023/NĐ-CP quy định người nộp thuế thuộc đối tượng gia hạn gửi giấy đề nghị gia hạn một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế. Thời hạn nộp giấy đề nghị gia hạn chậm nhất là ngày 30/9/2023. 

Để được áp dụng chính sách, doanh nghiệp có thể chỉ dùng một tờ khai để đề nghị gia hạn cho nhiều loại thuế, áp dụng cho nhiều kỳ khác nhau. Nếu doanh nghiệp có hoạt động ở nhiều địa bàn khác nhau, ngành Thuế có trách nhiệm trao đổi thông tin về quản lý giữa các đơn vị trên các địa bàn để cập nhật thông tin gia hạn, người nộp thuế không phải gửi đến nhiều cơ quan thuế khác nhau. Đó là những cải tiến đáng kể trong thủ tục hành chính thuế khi triển khai Nghị định số 12/2023/NĐ-CP. 

Theo quy định, chỉ còn nửa tháng nữa là hết hạn nộp Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2023 theo Nghị định số 12/2023/NĐ-CP.  Nếu người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cơ quan thuế sau ngày 30/9/2023 thì không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định này.

Đồng thời, ngày 20/10/2023 là hạn nộp thuế cuối cùng của sắc thuế giá trị gia tăng kỳ kê khai tháng 3/2023 và ngày 31/10/2023 là hạn nộp thuế cuối cùng của sắc thuế giá trị gia tăng kỳ kê khai quý I/2023. Vì vậy, cơ quan thuế lưu ý người nôp thuế nắm bắt thời hạn nộp theo gia hạn để nộp thuế đúng hạn và không bị phát sinh tiền chậm nộp theo quy định. Người nộp thuế lưu ý, trong trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế được gia hạn trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó. 

Hiện nay ứng dụng của cơ quan thuế đã cho phép người nộp thuế có thể gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Do đó, người nộp thuế có thể truy cập vào trang web htttp://thuedientu.gdt.gov.vn và làm theo hướng dẫn để gửi Giấy đề nghị gia hạn.

Cơ quan thuế khuyến khích người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất đến cơ quan thuế bằng phương thức điện tử.

Thùy Linh

tapchitaichinh.vn