THÔNG BÁO mở lớp cập nhật kiến thức online số 03 và 04

09/30/2021 05:02:53 PM
Hội Tư vấn thuế Việt Nam tổ chức 02 lớp Cập nhật kiến thức (lớp 03 và lớp 04) vào ngày 22 và 23/10/2021cho các cá nhân có chứng chỉ hành nghề đại lý thuế và các Doanh nghiệp chi tiết như sau

 

Quý học viên cũng có thể đăng ký qua đường link dưới đây:

https://docs.google.com/forms/d/1xJv0CxIwt3jaV5UzE83iKmEzthGtT4H9H16eTCuGPTI/edit